SPF vässar klorna med unikt samarbete
SPF-föreningar delade med sig av lyckade rekryteringsprojekt på Norra Latin Foto: City Conference Centre, Stockholm
Nyheter | Förnyelse

SPF vässar klorna med unikt samarbete

Hundratalet SPFare från föreningar och distrikt över hela landet samlades i Stockholm 13 mars för att dela med sig till varandra av sina bästa idéer att få nya medlemmar. Konferensen var den första i sitt slag i SPFs moderna historia.

Publicerad 2013-03-13

Kunskapsspridning är en grundläggande framgångsfaktor för att SPF ska fortsätta växa, resonerar förbundsledningen som med hjälp av förbundskansliet arrangerade konferensen i Norra Latin i centrala Stockholm.

Tanken är att de bästa sätten att förnya arbetet ute i föreningarna ska komma så många som möjligt till del. Direkt efter konferensen fanns också skriftliga sammanfattningar av samtliga projekt att läsa på förbundets intranät.

Ger större inflytande

Fler medlemmar betyder också större makt, menade förbundsordförande Karl Erik Olsson som öppnade konferensen.

– Vi ska synas och höras mer i samhället, och vi ska spela en större roll. Vi kräver skydd i lagen för de kommunala pensionärsråden, men det går trögt. Då måste vi ta tag i debatten själva, sa Karl Erik Olsson och räknade upp tre profilområden som gäller för förbundet: kampen mot ålderismen, för en bättre äldrevård och för rättvisa pensioner och skatter.

Vi kanske ska söka sätt att möta de som är lite yngre än 65, innan de blir pensionärer, menade Karl Erik Olsson och kittlade de närvarandes nyfikenhet på framtiden:

– Vi arbetar just nu med nya stadgar som nästa kongress ska besluta – förhoppningen är att de nya stadgarna ska öppna nya möjligheter på detta område.

Tio projekt

Bakom projekten finns stimulansmedel som förbundet centralt har delat ut, i enlighet med senaste SPF-kongressens beslut. Syftet är att förnya föreningarnas arbete.

Bland de tio projekt som presenterades fanns Värmlandsdistriktets satsning på att få nyblivna 65-åringar att ta steget in i SPF. Metoden bygger på att skicka hem några nummer av Veteranen och ett personligt brev med betoning på äldrepolitiska argument.

De utlandsfödda

Ett annat projekt redovisades av Olle Wendt, från SPF Skövde. Han berättade om hur man försöker lära sig mer om utlandsföddas situation i Skövde. Kontakter har tagits och utvecklats positivt. Det är för tidigt att avläsa om det leder till fler medlemmar, men utbytet mellan svenska och utländska äldre har ökat.

En tredje satsning pågår i Eskilstuna som går ut på att utveckla frivilligarbetet inom den sociala sektorn. Målet är att hitta en modell som kan tillämpas i landets alla kommuner.

– Och helst med SPF som initiativtagare! betonade Håkan Omberg som leder SPFs Samarbetsorganisation i Eskilstuna.

Örebrodistriktet berättade om sitt medialt mycket uppmärksammade arbete med att granska kvaliteten i närkommunernas matlådor.

Historisk satsning

Konferensen var den första i sitt slag någonsin inom SPF. Sättet att öppet redovisa de bästa idéerna väcker förhoppningar om ökad effektivitet i medlemsvärvningen, men också  om att det helt enkelt ska bli ännu roligare att vara drivande funktionär ute i landets föreningar.

– Jag vill tacka för den här dagens inspirationskonferens. Det har varit mycket intressant att få all denna informationen. För hur stor och bra man än är så kan man alltid bli bättre, sammanfattade Lennart Backman, SPFare sedan 21 år och närmast legendarisk SPF-ledare för Kvarnen i Järfälla med över 3 000 medlemmar.

Gagna medlemmarna

Anne-Christine Lind-Hammarström, SPF Jönköpings distriktsordförande, höll med:

– Nu gäller det vi plockar guldkornen ur allt vad vi har hört den här dagen och sedan tillämpa det efter eget huvud på vår hemmaplan. Det spelar ingen roll vem som har hittat på vad, det viktiga är att vi nu använder varandras goda idéer så att det gagnar våra medlemmar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

 

 

 

Kongressens beslut

SPF-kongressen i Ronneby beslutade att förbundet centralt under 2012-2014 ska fördela stimulansbidrag till projekt i föreningar och distrikt. Hittills har två miljoner gått ut i stimulansmedel.

För att få del av 2013 års medel måste ansökan ha kommit in till förbundet senast den 30 april. Ett projekt kan få mellan 5 000 och 100 000 kronor.

Det är förbundsstyrelsens arbetsutskott som sedan avgör vilka idéer som får stimulansmedel.

Syftet med hela satsningen är att utveckla och förnya SPF för att få fler nya medlemmar.

Under 2012 sökte föreningar och distrikt medel för 180 projekt. 60 av dem fick vara med och dela på två miljoner.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas