SPFs styrelse: Pensionärerna måste få rätt att förhandla
Nyheter

SPFs styrelse: Pensionärerna måste få rätt att förhandla

SPF kräver att få reell förhandlingsrätt med regering och riksdag. Eftersom allt fler pensionärer bidrar till samhället måste de också få möjlighet att förhandla om sin andel av den gemensamma kakan.

Publicerad 2012-11-15

SPFs förbundsstyrelse ställde sig på torsdagen bakom initiativet. I ett uttalande som går ut till medierna klargör SPF att man vill se en gemensam förhandlingsorganisation med landets fem rikstäckande pensionärsorganisationer på ena sidan förhandlingsbordet.

– I frågor som gäller pensionärers ekonomi är det svårt att upptäcka några skillnader mellan pensionärsorganisationerna. Det bör därför vara lätt att skapa en enig förhandlingsorganisation på pensionärernas sida, skriver förbundsstyrelsen i uttalandet.

– Vårt krav är att regering och riksdag öppnar för denna möjlighet.

Bidrar allt mer
SPF argumenterar med att pensionärerna bidrar allt mer till samhällskakan.

– En liten men ökande del arbetar i det formella arbetslivet. Väldigt många gör stora insatser i civilsamhället, i organisationer, i egen eller andras familjer. De bidrar med anhörigvård som minskar behovet av samhällets insatser.

Vara med och fördela
SPF och de övriga stora pensionärsorganisationerna är redan idag representerade i RPK, regeringens pensionärskommitté, som sammanträder fyra gånger om året under ledning av äldreminister Maria Larsson (KD). Detta inflytande räcker inte, anser SPF.

– Det är dags att bedöma gamla som en del av befolkningen, som vid varje tillfälle har rätt till sin del av den totala kakan. Därför måste pensionärerna ha rätt att själva ha ett medinflytande över hur mycket de ska få vara med och dela, skriver SPF-ledningen i uttalandet.

Logisk utveckling
SPFs initiativ gentemot övriga pensionärsorganisationer och regering och riksdag kan ses som en fortsättning på ett krav som SPFs ordförande Karl Erik Olsson formulerade redan vid sitt installationstal som ny SPF-bas på kongressen i Örebro 2008.

Kraven har också hörts i samband med SPRFs pensionsuppror nyligen liksom vid Seniormässan i Älvsjö häromveckan.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas