Stor oro över sparkrav på  studieförbund
Foto: Getty Images
Nyheter | Budgeten 2024

Stor oro över sparkrav på studieförbund

Studieförbunden får mindre pengar i regeringens budget för nästa år. Det väcker stor oro och kritik från många håll, inte minst från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-29

– Vi prioriterar utbildningar som leder till riktiga jobb, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i en kommentar.

I dag får studieförbunden – bland dem Studieförbundet Vuxenskolan som sedan länge samarbetar nära med SPF Seniorerna – 1,8 miljarder från staten.

Regeringens nya budget som börjar gälla från årsskiftet kapar 250 miljoner redan nästa år.

2025 minskar anslagen med 350 miljoner och året därefter med 500 miljoner i jämförelse med 2023 års nivå.

”Ett dråpslag”

Studieförbundet Vuxenskolans förbundschef Johan Fyrberg är inte förvånad över beskedet om nedskärningar, men säger sig vara chockad över omfattningen:

– Det här är ett dråpslag för folkbildningen i Sverige. Det var en betydligt större neddragning än vad vi hade förväntat oss och vad som är rimligt i den tiden vi befinner oss i, säger han till SVT.

30-procentiga nedskärningar av verksamheten väntar, enligt Johan Fryberg.

Motvikt till makten

Annica Dahl är ABFs förbundssekreterare:

– Civilsamhällets styrka ligger i dess oberoende. Genom att vara fria från statlig inblandning kan organisationer inom civilsamhället agera som en motvikt till makten, granska beslut och driva på förändringar. Men med regeringens nya direktiv och budgetbeslut riskerar denna oberoende roll att försvagas.

Chans att bidra

Att minska anslagen med 500 miljoner på tre år väcker stor oro, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

– Många seniorer har och har haft stor glädje av de aktiviteter som folkbildningen skapat. Det handlar om kurser för att förstå och hänga med i den digitala utvecklingen eller att bidra till sin egen och samhällets utveckling.

Viktigt för demokratin

Folkbildning är viktigt för en vital demokrati som vilar på varje invånares engagemang, nyfikenhet och ansvarstagande, understryker Eva Eriksson.

– Folkbildning skapar sammanhang, minskar utanförskap och gör oss mindre ensamma. Därför är den så viktig att värna.

Eva Eriksson.

Samtidigt finns en kritik mot studieförbundens bristande kontroll, styrning och uppföljning, konstaterar Eva Eriksson.

– Bristerna behöver givetvis åtgärdas för att studieförbundens viktiga roll ska kunna fungera som det var tänkt.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas