Stor skillnad på kvalitet när äldre serveras mat
Nyheter | Stora skillnader
Foto: Kristina Wirén

Stor skillnad på kvalitet när äldre serveras mat

Hemlagat, blommor och dukar, eller helfabrikat och kala bord. SPF Seniorernas Kalmardistrikt har granskat seniormaten i länet.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-22

– Vi har velat undersöka hur måltidssituationen ser ut för personer med många årsringar som får sina måltider serverade på äldreboende eller liknande, berättar distriktsordförande Chatrine Pålsson Ahlgren.
Minst en matservering i var och en av länets tolv kommuner har kollats upp av en grupp bestående av fem ledamöter i SPF Seniorernas arbetsutskott.

Allt har granskats

En rad parametrar granskades: Kvaliteten på maten, hur många rätter det fanns att välja på, priset, lokalens utseende och bemötande.
– Det var inte den dyraste maten som hade bästa kvaliteten, konstaterar Chatrine Pålsson Ahlgren som förutom stora skillnader i matens kvalitet också noterade andra anmärkningsvärda variationer.

– På några platser lagades maten från grunden medan flera tog den från tillagningskök eller storkök. De flesta använde någon del av hel- eller halvfabrikat. När det gäller sallad varierade det stort från det minimala till ett stort och varierat salladsbord där de olika sorterna låg skilda från varandra så man kunde ta det man ville.

Blir upprörd

Av rapporten framgår också att själva måltidssituationen varierade kraftigt. På några platser var det dukar och blommor på borden medan det saknades på andra platser. Det var dock ”generellt sett rent och snyggt överallt”.
De stora variationerna är upprörande, anser Chatrine Pålsson Ahlgren.
– Vi undrar vad orsaken är till de stora variationer som finns i vårt län? Är det ekonomi eller brist på kunskap? Är det en inställning att maten inte betyder så mycket för välbefinnandet hos äldre? Eller finns andra orsaker?

Så blev betygen

9 punkter bedömdes på 14 olika platser
Betyg 5 – 2 matställen
betyg 4 – 5 matställen
betyg 3 – 2 matställen
betyg 2 – 2 matställen
betyg 1 – 3 matställen

Ett exempel på kriterier att få betyg 5 är att det är rent och snyggt, vällagad god mat och ett fräscht salladsbord. De som fått betyg 1 är exempelvis att det saknats alternativ och att maten lagats utifrån hel- eller halvfabrikat eller att hygienen bedömdes som bristfällig.

Projektet genomfördes av SPF Seniorerna Chatrine Pålsson Ahlgren, Sivert Bergström, Inger Andersson, Birgitta Lundman och Siw Persson

Den viktiga matfrågan

SPF Seniorerna har på de senaste kongresserna slagit fast matfrågans betydelse. 2014 beslutades att SPF Seniorerna bör ”…på alla nivåer, lyfta fram matsituationen inom äldreomsorgen och särskilt uppmärksamma äldre personer i eget boende med hemtjänst”.
Jönköpingsdistriktet har länge varit aktiva. I en rad rapporter har man granskat maten i äldreomsorgen. Genomslaget i media har varit stort och flera kommuner inom distriktet har lovat både skärpning och mer resurser.
Örebrodistriktet har också agerat offensivt. I en granskning fann man att fler än hälften av kommunerna i Örebro län struntade i att beräkna näringsvärdet i de äldres matlådor.

Dölj faktaruta

Punktmarkering väntar

SPF Seniorerna kommer att ta nya kontakter med de granskade kommunerna och informera om resultaten.
Man kommer att trycka på att målet ska vara att alla äldre ska få en bra måltidsupplevelse.
– Både när det gäller kvalitet på maten, möjlighet att välja mellan åtminstone två rätter och tillgång till bra salladsutbud, säger Chatrine Pålsson Ahlgren. Men själva måltidssituationen måste också präglas av en god miljö.
Medvetenheten måste vara stor om att måltiderna är en central del i äldre personers liv.
– Vi kommer att följa utvecklingen och hoppas på klara förbättringar där det behövs.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas