Pensioner 2019: ”Det skiljer mycket mellan grupperna”
Nyheter | Pensioner 2019

Pensioner 2019: ”Det skiljer mycket mellan grupperna”

80 procent av landets pensionärer får en höjning 2019 på mellan 170 och 740 kronor efter skatt.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-20

För att fler ska känna igen sig i de genomsnittliga besked om pensionernas utveckling 2019 som Pensionsmyndigheten nu förmedlar, bland annat under en pressträff på torsdagen (20/12), har man exkluderat de tio procent av pensionärerna som har lägst pension respektive de tio procent som har högst pension.

I de genomsnittliga belopp som har räknats fram ingår också uppskattningar av hur mycket tjänstepensionen bidrar med.

Däremot har man exkluderat det privata pensionssparandet i redovisningen.

Högst får mest

Då landar Pensionsmyndighetens beräkningar på att den genomsnittliga totala pensionen höjs med mellan 170 och 740 kronor per månad efter skatt 2019.

– Höjningens storlek skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet, konstaterar Agneta Claesson, pensionsinformatör på Pensionsmyndigheten.

– Störst procentuell höjning av total pension efter skatt får den tredjedel som har högst inkomstgrundad pension.

2019 i sammanfattning

• Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,4 procent, i snitt 100-260 kronor före skatt.
• Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 2,2 procent.
• Totalt ökar den genomsnittliga totala pensionen (allmän pension plus tjänstepension) med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt eller 170-430 kronor per månad före skatt.

Dölj faktaruta

Den budget för 2019 som riksdagen nyligen beslutade om och som innebär sänkt skatt för pensionärer och höjd brytpunkt för statlig skatt får stor påverkan på 2019 års pensioner, främst de högre pensionerna. Störst blir effekten på pensioner runt 45 000 kronor i månaden.

– Det kan skilja mycket mellan olika grupper och vi delar därför in pensionärerna i flera olika grupper för att tydliggöra pensionernas utveckling nästa år, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

– De allra flesta får se sin totala pension, alltså både den allmänna pensionen och tjänstepensionen, öka med mellan 170 kronor och 740 kronor per månad efter skatt.

Liten höjning

Före skatt är ökningen mellan 170 till 430 kronor.

Om man helt tar bort tjänstepensionens del och endast ser vad den allmänna pensionen ger, alltså inkomst- och tilläggspensionen, så ökar den med 1,4 procent, vilket i snitt ger 100 till 260 kronor före skatt.

Svag premiepension

Pensionsmyndigheten redovisade också hur den del av den totala pensionen som utgörs av premiepensioner påverkar 2019 års pensioner.

Premiepensionen påverkar 1,5 miljoner av landets 2,1 miljoner pensionärer.

Efter ett mindre bra börsår landar premiepensionen på ett minus mellan 3,8 procent och plus 5,9 procent.

I kronor handlar det om mellan från minus 20 kronor till plus 35 kronor per månad före skatt.

Så höjs pensionen

Pensionsmyndigheten har beräknat höjningarna för sju olika typfall. Eventuell tjänstepension är ett värde baserat på fjolårets tjänstepensioner som höjts med prisbasbeloppet.

Premiepensionsinsättningar för 41,4 miljarder kronor ingår också.

Beräkningar bygger på 32 procents skatteavdrag.

1 Ensamboende med bostadstillägg

I denna grupp ingår 260 600 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 11 500 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 150–200 kronor. Höjning av total pension före skatt: 160–250 kronor. Höjning totalt efter skatt: 160–290 kronor.

2 Sammanboende med bostadstillägg

I denna grupp ingår 29 200 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 7 600 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 50–170 kronor. Höjning av total pension före skatt: 60–200 kronor. Höjning totalt efter skatt: 60–240 kronor.

3 Stor del garantipension (ej bostadstillägg)

I denna grupp ingår 32 100 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 7 700 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 160–180 kronor. Höjning av total pension före skatt: 160–180 kronor. Höjning totalt efter skatt: 150–170 kronor.

4 Viss del garantipension (ej bostadstillägg)

I denna grupp ingår 347 100 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 11 700 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 140–210 kronor. Höjning av total pension före skatt: 150–270 kronor. Höjning totalt efter skatt: 150–350 kronor.

5 Lägst inkomstgrundad pension

I denna grupp ingår 437 000 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 15 100 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 130–200 kronor. Höjning av total pension före skatt: 170–310 kronor. Höjning totalt efter skatt: 220–400 kronor.

6 Medel inkomstgrundad pension

I denna grupp ingår 437 000 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 19 400 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 180–240 kronor. Höjning av total pension före skatt: 220–410 kronor. Höjning totalt efter skatt: 320–660 kronor.

7 Högst inkomstgrundad pension

I denna grupp ingår 437 000 pensionärer. Genomsnittlig inkomst: 25 300 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 220–310 kronor. Höjning av total pension före skatt: 270–610 kronor. Höjning totalt efter skatt: 380–1 120 kronor.

Genomsnittet

Sammanfattar ovanstående grupper så blir genomsnittet för samtliga pensionärer 65 år och äldre boende i Sverige så här – genomsnittlig inkomst: 17 000 kronor. Höjning av allmän pension före skatt: 150–270 kronor. Höjning av total pension före skatt: 170–430 kronor. Höjning totalt efter skatt: 170–740 kronor.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-12-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas