Mer pengar men mindre köpkraft för pensionärer
Foto: Colourbox
Nyheter | Ekonomi

Mer pengar men mindre köpkraft för pensionärer

Många seniorer får se sin köpkraft sjunka 2019. Det visar Swedbanks genomgång.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-19

Analysen bekräftar vad SPF Seniorernas sakkunniga och förbundsledning påpekat sedan tidigare.

Höjd pension och sänkt skatt ger visserligen mer i plånboken, men när prisläget stiger och inflationen tagit sitt så gröps den positiva effekten ur.

– Pensionärer med inkomstpension får högre inkomst 2019. I kombination med sänkt skatt blir det mer kvar i plånboken för de flesta pensionärer. Men med högre priser i samhället räcker pengarna kanske ändå inte till lika mycket som innan, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Typhushåll

Pensionärsparet med en gemensam inkomst på 30 500 kronor per månad får tillsammans knappt 500 kronor mer kvar att leva på varje månad 2019, visar Swedbanks exempel.

För ett pensionärspar med lite högre pension, 36 600 kronor per månad, blir det knappt 650 kronor mer i plånboken per månad nästa år.

Så har man räknat

Analysen utgår från Swedbanks typhushåll. Löneökningarna 2019 ligger på i genomsnitt 2,4 procent för de av typhushållen som är lönehushåll. För typhushållen med inkomstpension ökar pensionerna med 1,5-1,7 procent, för garantipensionären ökar pensionen med 2,2 procent jämfört med 2018. Inflationen har under året varit 2,4 procent, vilket innebär att inkomstökningarna äts upp helt av högre priser. Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittlig kommunalskatt för 2019 (32,19 procent).

Dölj faktaruta

Alla Swedbanks typhushåll, utom den som är arbetslös, får i kronor en högre disponibel inkomst 2019 än 2018.

– Men räknar man om i fasta priser, det vill säga tar hänsyn till inflationen under året, så blir resultatet annorlunda. Samtliga pensionärshushåll och även lönehushåll med lägre lön och löneökning går då från plus till minus, säger Arturo Arques.

Sämre för alla

För garantipensionärerna blir det också en försämring, trots att garantipensionären får 140 kronor mer kvar i plånboken varje månad, enligt Swedbanks beräkningar.

Med hänsyn tagen till inflationen minskar garantipensionärens köpkraft med 170 kronor per månad.

Pensionärsparet med lägre pension får en försämring av sin köpkraft med 100 kronor per månad och pensionärsparet med högre pension får i fasta priser 50 kronor mindre varje månad.

Arturo Arques.

Några typfall

Garantipensionär
Januari 2018 – Januari 2019:
Pension 8 076 – 8 254
Bostadstillägg** 5 460 – 5 460
Skatt -970 – -1 010
Disponibel inkomst 12 566 – 12 704
Förändring jan-jan 140
Förändring, fasta priser -170
**) Räknat på oförändrad hyra (hyror för 2019 är inte klara än)

Pensionärspar, lägre pension (allmän pension+tjänstepension)
Januari 2018 – Januari 2019:
Pension 1 17 410 – 17 690
Pension 2 12 590 – 12 790
Skatt 1 -3 620 – -3 630
Skatt 2 -2 140 – -2 120
Disponibel inkomst 24 240 – 24 730
Förändring jan-jan 490
Förändring, fasta priser -100

Pensionärspar, högre pension (allmän pension+tjänstepension)
Januari 2018 – Januari 2019:
Pension 1 21 490 – 21 860
Pension 2 14 490 – 14 740
Skatt 1 -5 190 – -5 170
Skatt 2 -2 700 – -2 700
Disponibel inkomst 28 090 – 28 730
Förändring jan-jan 640
Förändring, fasta priser -50

Pension – Total skattesänkning
8 000 – 10
12 000 – 70
15 000 – 130
17 000 – 140
20 000 – 150
25 000 – 360
30 000 – 590

Beräkningarna är gjorda utifrån 2019 års genomsnittliga kommunalskattesats, 32,19 procent.

Källa: Swedbank och Sparbankerna

Dölj faktaruta

TV-avgiften påverkar

Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften till Radiotjänst av en public service-avgift som dras direkt med skatten. Avgiften är max 1 300 kronor per person över 18 år och år. Har man en inkomst under 130 000 kronor per år är avgiften en procent av inkomsten. Enpersonhushåll tjänar 1 100 kronor per år eftersom avgiften 2018 var 2 400 kronor per år. Sammanboende som betalar full avgift får däremot betala 200 kronor mer per år. Är man fler än två vuxna med inkomst i hushållet får man betala ytterligare.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas