Stulna kortuppgifter kostar miljarder
Nyheter | Brott
Kort kan inte alltid ersätta kontanter. Foto: Maestro Z / Colourbox

Stulna kortuppgifter kostar miljarder

Kostnaderna för samhället till följd av kortbedrägerier skenar. Förra året handlade det om två miljarder, enligt en ny studie.

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-20

Var femte minut anmäls ett bedrägligt kortköp som gjorts utan det fysiska kortet, ett så kallat card not present-brott, CNP.

På ett seminarium i Stockholm på onsdagen (20/11) redovisades nya uppgifter om storleken på de samhällsekonomiska kostnaderna för bedrägeribrott med kortuppgifter.

I en masteruppsats av nationalekonomen Tristan Norman som beställts av polisens nationella bedrägericenter har de ekonomiska effekterna av de så kallade CNP-bedrägerierna värderats och summerats. Tre huvudposter ligger bakom de två miljarderna:

• Stulna pengar: 210 miljoner kronor.
• Kostnader för att hantera anmälningar och utreda brott: 4,25 miljoner kronor.
• Säkerhetsåtgärder för CNP-transaktioner: 1,75 miljarder kronor

Fler aktörer

– Den här typen av brott kommer inte gå att utreda bort. Det finns heller ingen quick fix för att lösa detta, sa Jan Evensson, chef för utredningsenheten i Region Stockholm.

– För att kunna vända trenden behöver vi vara fler aktörer som arbetar på olika fronter. Det måste till ett ännu bättre samarbete mellan myndigheter och olika samhällsaktörer, så att vi kan förhindra att brotten uppstår och angripa brotten i flera delar av kedjan.

Lika mycket

Kostnaderna väntas ligga på en liknande nivå även för 2019, spår Polisen, som för att öka allmänhetens förmåga att skydda sig mot den här typen av brott försöker arbeta brottsförebyggande genom att exempelvis informera allmänheten om hur man kan skydda sig.

– Vi har också en dialog med produktägare, som banker och andra betaltjänster för att se till att säkrare lösningar ska tas fram.

En procent

CNP-brotten drabbar alla grupper i samhället, oavsett ålder. Kontokortsuppgifterna stjäls i gigantisk skala ute på nätet och säljs sedan vidare till andra förövare.

Uppklarningsprocenten är extremt låg, konstaterade Jan Olsson från polisens nationella it-brottscentrum.

– Mindre än en procent. Det finns omkring 26 miljoner stulna kortuppgifter till salu där ute. Vi har att göra med mycket stort samhällsproblem.

Card not present, CNP

• Card not present innebär att ett bedrägligt kortköp gjorts utan det fysiska kortet.
• Antalet anmälda CNP-brott har ökat med 134 procent de senaste fem åren.
• 2018 anmäldes 259 000 bedrägeribrott varav CNP utgjorde cirka 105 000, vilket motsvarar cirka 40 procent.
• 75 procent av alla CNP-bedrägerier sker utanför landets gränser.

Källa: Polisen

Dölj faktaruta

SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman fanns på plats på seminariet och framförde i samband med en paneldebatt med Anna Hult från Konsumentverket, Lars Rutberg, Bankföreningen och Jan Olsson från polisens nationella it-brottscentrum betydelsen av att äldre inkluderas i ett kommande, utökat förebyggande arbete.

– Många behövs för att stävja bedrägerier. Föreningslivet och dess medlemmar är en av dessa goda krafter som kan bidra till att förebygga och förhindra brott. Seniorerna samarbetar sedan flera år med Polisen för att öka seniorers medvetenhet och kunskap om bedrägerier. Inom kort presenterar vi ett uppdaterat utbildningsmaterial kallat Försök inte lura mig.

Martin Engman.

– Polisens nya rapport visar att kortbedrägerierna inte bara orsakar lidande för enskilda utan också åsamkar samhället miljardkostnader. Det är uppenbart att digitala betaltjänster har ett högt pris.

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-11-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas