Svar på trygghetslarm kan dröja
Foto Colourbox
Nyheter | Skillnader

Svar på trygghetslarm kan dröja

Nästan hälften av landets kommuner saknar garantier för att trygghetslarm ska besvaras inom en viss tid, rapporterar Socialstyrelsen.

Publicerad 2013-05-16

I 43 procent av landets kommuner garanterar man att äldre som använder trygghetslarm ska få svar inom fem minuter efter att de larmat.
Men i 46 procent av kommunerna ger man ingen sådan garanti.

– För att kunna känna trygghet är det viktigt att veta hur snabbt man kan få hjälp i fall det händer något. En del kommuner sköter det här bra. Men så är det inte överallt. Samtliga kommuner borde våga införa en tidsgaranti, säger Marianne Lidbrink, projektledare för Äldreguiden på Socialstyrelsen.

Uppgifterna kommer från Äldreguiden, som bland annat ska hjälpa äldre att hitta rätt boende eller hemtjänstleverantör. Äldreguiden har idag uppdaterats med nya uppgifter.

Det är inte ovanligt att äldre som vill flytta till boende får avslag med hänvisning till att de klarar sig med trygghetslarm och hemtjänst. Men om man inte kan lita på att någon svarar på trygghetslarmet inom rimlig tid är det svårt att känna sig trygg.

I Västerbotten och Dalarna är det hela 75 respektive 73 procent av kommunerna som inte kan garantera hur länge larmande kan få vänta på svar.

Inte heller hjälp
Lika stor andel av kommunerna, 46 procent, kan inte ens garantera hjälp inom en viss tid. Över hälften av kommunerna lovar att personal ska komma till den larmande inom högst 45 minuter, de flesta av dem inom 30 minuter.

Äldreguiden

Äldreguiden gör det möjligt att jämföra hemtjänst eller omsorgsboende i en viss kommun med varandra. Det är Socialstyrelsen som ligger bakom Äldreguiden.

Du hittar den här:

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas