Nyheter

Avgifter höjs för mat och trygghet

Uppsala kommun höjer nu avgifterna för både trygghetslarm och matlådor från hemtjänsten. Nära fem miljoner förs på så sätt varje år över från pensionärerna till kommunens kassa.

Publicerad 2013-01-02

Skälet till att avgifterna höjs är att Uppsala kommun måste samla medel i ladorna för att kunna möta det ökande behov av vård och omsorg som blir när antalet äldre blir fler, rapporterar P4 Upplandsnytt.

Nästan hundra procent
Från årsskiftet höjs priserna så här:

– Trygghetslarm höjs från 107 till 200 kronor per månad.
– En matlåda som hemtjänsten levererar höjs från 38 kronor till 50 kronor.
– Matavgiften för de som bor på ett äldreboende höjs också – från 2 750 kronor per månad till 3 000 kronor.

Regler skyddar
Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) hävdar att med maxtaxa och jämkningsregler kommer avgiftshöjningarna inte att slå hårt mot äldre med låga inkomster.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas