Svenska superseniorer blir fler
Foto: Getty Images
Nyheter | Arbete

Svenska superseniorer blir fler

Under 2023 arbetade 66 000 svenskar i åldersgruppen 75-89 år. Det är nästan var tionde senior inom åldersgruppen.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-25

Det blir allt tätare mellan rapporter och statistik som visar att fler seniorer i Sverige jobbar längre upp i åren.

Nu kommer siffrorna som visar att det inte enbart handlar om yngre seniorer.

66 000 personer motsvarar 7 procent av befolkningen i åldersgruppen. Det är en hög nivå även vid en internationell jämförelse. Sysselsättningsgraden är betydligt högre än genomsnittet i EU, särskilt för män.

För män var sysselsättningsgraden drygt 10 procent och för kvinnor cirka 4 procent. Mer än var tionde man i den högsta åldersklassen var således sysselsatt 2023.

Företagare

SPF Seniorerna har i rapporten ”Superseniorer som jobbar” analyserat siffrorna: Mer än två tredjedelar av de 66 000 är företagare.

De så kallade superseniorerna är särskilt överrepresenterade inom jord- och skogsbruk samt konsultverksamhet.

Drivkrafter

Det finns ingen undersökning som visar vad som gör att dessa superseniorer väljer att arbeta kvar, skriver SPF Seniorerna i rapporten.

Möjliga skäl kan vara att de uppskattar sitt arbete, eller att ekonomiska skäl spelar in. Mer forskning behövs, menar SPF Seniorerna:

”Från ekonomisk-politisk synvinkel borde det vara viktigt att veta hur stor betydelse de ekonomiska skälen är för seniorer att jobba vidare. Här behövs betydligt mer kunskap för att få veta vilka de främsta anledningarna är som driver så många seniorer att fortsätta att jobba högt upp i åldrarna.”

”Lyft värdet av senior arbetskraft”

Rapporten som finns att läsa i sin helhet här avslutas med ett antal krav till politikerna.

  • Fortsätt att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd (LAS), som sedan år 2023 ligger på 69 år, och överväg att avskaffa åldersgränsen helt som bland annat Danmark har gjort
  • Förenkla avtal och regler för mer flexibilitet kring arbetstider och arbetsuppgifter och stärk arbetsmiljöarbetet
  • Bekämpa åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
  • Genomför en kampanj initierad av staten om nyttan och värdet av senior arbetskraft, som också arbetsgivare, fack och andra aktörer medverkar i

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas