Meningsfullhet kan få äldre att jobba kvar
Foto: Getty Images
Nyheter | Arbete

Meningsfullhet kan få äldre att jobba kvar

Det är känslan av mening som får de flesta pensionärer att fortsätta jobba. Det visar ny forskning.

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-14

En studie av Isabelle Hansson, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, har funnit att det inte är exempelvis personalbrist på arbetsplatsen som motiverar pensionärer att stanna kvar i arbetslivet.

Fyra olika drivkrafter har undersökts liksom hur de är kopplade till att gå upp i arbetstid, gå ner i arbetstid – eller att sluta jobba helt och hållet.

Drygt 3 000 personer i Sverige, födda mellan 1949 och 1955, ingick i studien som gjorts i samarbete med forskare från Nederländerna.

Fyra drivkrafter

De fyra drivkrafterna som studerades var känslan av meningsfullhet med sitt jobb, sociala kontakter på jobbet, att vara behövd på sin arbetsplats och rent ekonomiska skäl.

– Resultatet är tydligt. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid är att arbetet upplevs som meningsfullt för individen, säger Isabelle Hansson.

Isabelle Hansson.

Sociala kontakter på arbetet, eller att vara behövd av sin arbetsgivare, är alltså inte tillräckliga drivkrafter för att stanna kvar över tid.

Att vara behövd på arbetsplatsen ökade till och med sannolikheten att sluta arbeta.

Jobbonärer

En stor andel av den arbetande befolkningen närmar sig pensionsåldern. Samtidigt står många arbetsgivare inför svårigheter att få tag på kompetent personal.

Den växande gruppen jobbonärer − alltså personer som kombinerar pension med jobb − har därmed blivit allt mer attraktiv på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivare som är måna om att behålla äldre medarbetare måste helt enkelt vara lyhörda för de anställdas behov.

Ungefär en tredjedel av deltagarna i studien fortsatte att arbeta i någon utsträckning åren efter att de börjat ta ut ålderspension. Pensionärerna trappade gradvis ned arbetstiden under de sju år som de följdes.

En femtedel, 21 procent, uppgav att de fortsatte att arbeta av ekonomiska skäl. Det var också det enda av de fyra motiven som ökade sannolikheten att gå upp i arbetstid.

– För dessa personer är det inte nödvändigtvis ett fritt val att fortsätta arbeta, utan något man gör för att den ekonomiska situationen kräver det, säger Isabelle Hansson.

Mer om forskningen

Rapporten utgår från en enkät som är en del av ett större forskningsprojekt om svenska pensionärers pensionsbeslut, med data från Minpension och Statistiska centralbyrån.
Forskningen sker vid Jönköping international business school, Jönköping university tillsammans med Minpension, som är ett samarbete mellan svenska staten och pensionsbolagen.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2023-09-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas