Nyheter | Vård

Utskrivna äldre lämnas utan hjälp

Gamla människor får sova på grannens soffa när de stått utan hemnycklar efter utskrivning från sjukhuset.

Publicerad 2013-03-11

Om inte hemtjänst och anhöriga meddelas när en äldre person skrivs ut från sjukhuset, riskerar denne att stå utan hjälp när hen kommer hem. Detta drabbar ”oroväckande många äldre patienter” i Malmö, uppger Malmö stad.

– Patienter har skickats hem nattetid utan kommunikation med hemtjänst eller anhöriga. Det har hänt att den som har skrivits ut inte har haft nycklar till sitt hem och fått spendera natten på en hjälpsam grannes soffa. Det är oacceptabelt. Det innebär inte bara ett stort lidande för den enskilde utan också att hemtjänsten i Malmö stad får svårt att klara sitt uppdrag, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård- och omsorg.

Och det är inte bara i Malmö det brister i rutinerna. Veteranen har tagit del av ett fall från en annan del av landet där man överlät åt taxichauffören att få tag på hemtjänsten när en äldre person skickades hem från sjukhuset med färdtjänst.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas