”Vi vet för lite om äldres boende”
Nyheter | Bostäder

”Vi vet för lite om äldres boende”

Det saknas nödvändig kunskap för att lösa frågan om äldres bostäder. Men bostadstillägget bör höjas omgående.

Jan Arleij
Publicerad 2017-04-28

Det budskapet framförde Stiftelsen Äldrecentrums utredare Sven-Erik Wånell på stiftelsens seminarium om framtidens äldreomsorg på torsdagen (27/4).

Sven-Erik Wånell har haft en huvudroll i den grupp som under Susanne Rolfner Suvantos ledning nyligen presenterade en utredning om en långsiktig nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Utredningen med namnet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” har fått beröm för sitt kunskapsrika innehåll men kritik, bland annat från SPF Seniorerna, för att sakna konkreta förslag till åtgärder.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Äldrecentrum gör också analyser och tar fram beslutsunderlag kring frågor som utgår från den äldre personens behov – och samhällets förmåga att möta dessa.

Äldrecentrum leds av en styrelse som utses av landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige i Stockholms stad samt vård- och omsorgsberedningen i Kommunförbundet Stockholms län. Det finns även ett FoU-råd med chefstjänstemän från huvudmännen och representanter från PRO och SPF Seniorerna.

 

Dölj faktaruta

– Det fanns en politisk förväntan om att vi skulle lägga förslag om mellanboenden och att vi skulle föreslå att alla som har fyllt 85 ska ha rätt att flytta till särskilt boende, medgav Sven-Erik Wånell inför hundratals politiker, tjänstemän, profession och även företrädare för SPF Seniorerna och PRO i Landstingshuset på Kungsholmen i Stockholm.

– Visst, det finns inga sådana förslag, men det vi säger när det gäller särskilt boende är att vi egentligen inte vet hur det är för de personerna som säger att ´jag är ensam, orolig och vill flytta till något annat. Men vi faktiskt inte vad det är som erbjuds dem, hur de har det, vad det är som skulle vara adekvat. Det här bör Myndigheten för omsorgsanalys titta på det här, och det föreslår vi i utredningen.

Socialstyrelsen bör utreda

Orsakerna bakom att tiotusentals platser i särskilt boende försvinner oavsett vem som sitter på regeringsmakten är också omgärdat av okunskap, enligt Sven-Erik Wånell.

– Vi vet inte hur det skiljer mellan kommunerna när det gäller exempelvis avslag. Därför bör Socialstyrelsen få i uppdrag att ta fram bättre kunskap som ett komplement till den nationella statistiken över antalet platser, en statistik som egentligen inte säger mycket om vad som finns bakom siffrorna.

– Gör man det här så vet man mer och då kan man ta fram de skarpa förslagen. Men att nu lägga förslag innebär risk för att man bara tror och inte vet vad som blir bra.

Hjälpa till att planera

Men det finns en rad saker som kan göras idag, poängterade Sven-Erik Wånell:

– Vi tror att den stora utmaningen är att skapa tillgängliga bostäder i det moderna beståndet. Därför stödjer vi att staten bör fortsätta stimulera kommunerna att göra inventeringar så att man vet hur det ser ut i den egna kommunen. Hur bor folk och var finns det tillgängliga bostäder?

– Det här måste ske i samarbete med fastighetsägarna. Man måste ha en aktiv rådgivning för dem det berör som vill flytta eller gör planer för sitt framtida boende.

Tredje utredningen

Här kommer frågan om hyror och bostadstillägg in, konstaterade Sven-Erik Wånell. Man måste ha råd att betala hyran för en modern bostad som är tillgänglig. Så ser det inte ut för många seniorer.

– Vi anser i vår utredning att man nu måste förverkliga det som redan Barbro Westerholm slog fast 2008 i sin utredning ”Bo bra hela livet” och senare Ewa Samuelsson 2015 i ”Bostäder att bo kvar i” att bostadstillägget måste höjas. Det är ett tydligt budskap till vår regering.

Läs mig!

Bostäder är en av flera frågor i den nationella planen. I kvalitetsplanen behandlas också områden:

Kvalitet och effektivitet
God kompetensförsörjning
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser
Välfärdsteknik
Handläggning av behov

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-04-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas