Nyheter | kongressen

Vilken är den viktigaste frågan som SPF Seniorerna ska driva?

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-08-25

Donald Ramström Kalmar län
Äldrefrågan är viktig, särskilt ofrivillig ensamhet. Men också hur de äldre behandlas i vården, särskilt dementa. Det finns ingen kontinuitet och de får träffa alldeles för många vårdare.

Margareta Sutton, Stockholmsdistriktet
Pensionsfrågan är viktigast att driva. Det är orättvist. Förstås det som drabbar 57-orna, men också att skatten på pensioner inte är lägre. Det är många som får väldigt lite pengar kvar.

Maj-Britt Blom, Skånedistriktet
Allt är förstås jätteviktigt. Men det som ligger mig varmast om hjärtat är omsorgen om alla de som inte har en smartphone. Idag behövs bank-id för en mängd olika tjänster. Det gör att en hel grupp utesluts ur samhället. Det är djupt orättvist.

Christer Wiström, Östgötadistriktet
För mig är föreningsutveckling viktigast. Vi behöver vara inkluderande så vi har funktionärer på våra aktiviteter och får fler medlemmar.

Birgitta Rolöf och Gunnel Jende, Norra Älvsborgsdistriktet
Viktigast är hur vi får ha kvar våra medlemmar och hur vi får nya. Utan medlemmarna är vi inget. Vi måste vara relevanta.

Ingrid Magnusson, Skånedistriktet
En fråga som jag drivit på både lokal nivå och i media är att få bort ordet brukare. Jag har kontaktat omsorgsförvaltningen i min kommun Hässleholm om att de inte bör använda det ordet och har fått gehör. Jag har skrivit till Vårdförbundet om hur nedsättande det uppfattas och jag anser att Socialstyrelsen bör lagstadga bort det. Sen är det angeläget att få bort åldersgränserna inom screening av bröstcancer samt cellprover och att skala upp screening för prostata-
cancer. Dessutom bör ej hemsjukvården tas om hand av kommunen utan ligga på regionerna.

Inga-Britt Ohlsson, Dalarna
Äldrevården och tandvården. Tandvården för äldre borde vara gratis i Sverige. Äldrevården måste förbättras för både friska och sjuka äldre.

Sture Ljungkvist, Skaraborgsdistriktet
Personalförsörjningen i äldreomsorgen. Visst är pensioner och bostadsförsörjningen för äldre viktig. Men jag är 80 år nu och livrädd för hur det ska gå när jag är 90 och sannolikt kommer att behöva hjälp. Jag är aktiv i en äldrepolitisk grupp i Skövde som arbetar för personalförsörjningen. 2035 kommer 36 procent av befolkningen i Skövde att vara 80-plussare. Sen 60-talet har samhället tagit allt större ansvar för oss genom hela livet och kanske gjort oss oförmögna att ta ett eget ansvar. Vi kanske måste skaffa en egen budget för vår ålderdom.

Kenth Ärletun, Västerbotten
Pensionerna. Pensionssystemet i Sverige är under all kritik. När de andra nordiska länderna har fungerande system har vi något som liknar ett lotteri. Titta på de andra länderna i Norden, vi har ju samarbete med dem i så många andra fall.

Tidningen Senioren
Publicerad 2023-08-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas