SPF går i mål med nya bostäder
Boende | Hus

SPF går i mål med nya bostäder

- Ett hus att bo i, ett hus att leva i. SPFaren Mats Otterström i Örebro är i dag en mycket nöjd man. 26 nya lägenheter står klara i Adolfsberg, och det är i hög grad SPFs förtjänst.

Publicerad 2011-10-28

Örebro har fått nya bostäder a la SPF. Den 8 oktober invigdes de nya bostäderna. Men det var hösten 2007 som styrelsen i SPF Kamraterna, Adolfsberg fick i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra ett hus med lägenheter i det nyss planlagda Södra Lindhultsområdet i Adolfsberg. En arbetsgrupp med tekniker inom byggområdet och sociala området tillsattes.

Projektet lyftes ut från SPF Kamraterna genom att bilda en ideell förening som drev ärendet i det första skedet. När projektet tog fastare form bildades Bostadsrättsföreningen Södra Lindhult.

– Nu började det verkligt intressanta. Vid sidan av alla de svårigheter med finansiering och byggstart som finanskrisen orsakade, drevs ett intensivt arbete med att finna former för att göra projektet till ett verkligt bra alternativ för de seniorer som söker ett boende med hög kvalitet och även när det gäller fritid och gemenskap, säger Mats Otterström, som har varit en av eldsjälarna bakom projektet.

– Vi anlitade ett arkitektföretag som gjorde en förstudie för en fastighet med två huskroppar och en mellanliggande del. Huset projekterades för 26 lägenheter där nästan alla lägenheterna har ljusinsläpp från tre väderstreck, berättar Mats Otterström, tidigare ordförande i SPFs Örebrodistrikt.

I den mellanliggande delen finns rymlig samlingssal för gemensam samvaro. Dessutom finns i denna del gästlägenhet, hobbylokaler, motionsrum och bastu med relaxavdelning.

Allt detta gjordes möjligt genom att vi erbjöd Asplunds Bygg AB att på totalentreprenad uppföra SPF-huset efter våra specifikationer och kalkyler. Efter någon tids betänketid tog Asplunds över vårt projekt med både finansiering och marknadsföring av projektet.

Under projektets gång fanns det möjlighet att uppgradera huset till trygghetsboende med specificerade villkor och med statliga bidrag.

Byggstart skedde sommaren 2010 och inflyttningen ägde rum i somras.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Byggnadens utformning

Flerbostadshusen med 26 lägenheter i trygghetsboende, fördelat i två sammanlänkade huskroppar i fyra våningar har följande fördelning:
8 lägenheter om 4 RoK
14 lägenheter om 3 RoK
4 lägenheter om 2 RoK

På bilden invigning med bandklippning av tidigare SPF-ordföranden Barbro Westerholm.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas