Valet 2018 | valet 2018

Boverket varnar för svagt byggande

Färsk statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) visar att bostadsbyggandet i Sverige har planat ut under senare halvan av 2017.

Jan Arleij
Publicerad 2018-04-11

boende, boverket– Vi har ett högt bostadsbyggande, men behovet är ännu större. Enligt Boverkets beräkningar borde nivån ligga runt 80 000 bostäder, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Viktigt att det byggs tillräckligt

Förra året påbörjades knappt 68 000 bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. 53 500 bostäder färdigställdes.
– Vår roll är att ge signaler om utvecklingen av tillgång och efterfrågan på bostäder. Det är viktigt att det byggs tillräckligt, annars får det konsekvenser som till exempel ökad trångboddhet, prisökningar på marknaden, fler hemlösa och att det blir svårare för unga att flytta hemifrån, säger Anders Sjelvgren, som särskilt betonar vikten av att alla i ett välfungerande samhälle ”måste ha ekonomiska möjligheter att efterfråga bostäder som man behöver”.

Text: Jan Arleij

Bostäder viktigaste valfrågan

Seniorpanelen:
Lagen säger att man har rätt till boende. Den säger också att kommunerna ansvarar för att det ska finnas bostäder. Kommunpolitikerna är skyldiga att leverera, och det tänker SPF Seniorerna utnyttja i valrörelsen.
I organisationens valprogram prioriteras tre krav på politikerna i kommun och landsting:
Öka bostadsbyggandet, och bygg tillgängligt från början och vid renoveringar.
Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och bostadsområden.
Intensifiera arbetet med att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafiklägen.
Tryggt boende är parollen. ”Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet”, skriver SPF Seniorerna i valprogrammet.

”Med åren blir det allt viktigare att bo bra – det fordrar bostäder som man kan åldras i. En grundförutsättning är att det finns bra bostäder för seniorer och att man dessutom har råd med dessa. Ingen ska tvingas bo kvar i ett boende som inte passar för att det saknas alternativ – eller för att alternativen är för dyra.”
De partier som visar sig vara lyhörda för SPF Seniorernas krav kan komma att göra väljarvinster på valdagen. I SPF Seniorernas opinionsundersökning »Seniorpanelen« med fler än 2 300 tillfrågade medlemmar, rankas nämligen bostadsfrågan som den allra viktigaste att få upp i valrörelsen.
Enligt samma undersökning säger sig nästan hälften av seniorerna, 48 procent, vara redo att rösta på ett parti som lyfter äldrefrågor på ett bra sätt.

Text: Jan Arleij

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-04-11
senioren-nr-3
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 3 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas