Drabbar anhöriga
Vård & omsorg | Anhörig
Foto: Colourbox

Drabbar anhöriga

2009 skärptes Socialtjänstlagen från att kommunerna bör erbjuda stöd till anhöriga, till att de ska göra det. Trots denna skärpning har det inte blivit bättre, menar Lennarth Johansson, docent i gerontologi och forskningsledare vid Äldrecentrum.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-10-06

– Faktum är att det snarare blivit sämre sedan lagändringen. Till stor del kan den försämringen förklaras med att 30 000 platser försvunnit från äldreboendet under 2000-talet. Och det är ju inte så svårt att räkna ut att det drabbar anhöriga i förlängningen, säger han.

Vilja men inte orka

Lennarth Johansson har arbetat i många år med anhörigomsorg och anses vara en av landets främsta experter inom området. Han om någon vet hur komplex situationen för en anhörig är. Att å ena sidan vilja hjälpa så mycket man kan och faktiskt må bra av att känna sig behövd, till att å andra sidan känna hur man sakta men säkert förtvinar och hur krafterna tryter.
– Det är väldigt mycket skuld och skam inblandat. De flesta kämpar på i det tysta och vänjer sig vid en allt tyngre vardag. Det finns inbyggt i oss människor att man alltid och till varje pris ska klara sig själv, inte ta hjälp eller ligga andra till last.

Det är väldigt mycket skuld och skam inblandat

Se helheten

Lennarth Johanssons drömscenario är att varje handläggare, så fort han eller hon kommer i kontakt med en vårdbehövande person, också ser till de anhöriga. Att man ser helheten på en gång och inte blundar med ena ögat.
– Vi lever allt längre och med hjälp av bättre behandlingar skjuter vi ohälsan framför oss. Det gör att vi kan bo hemma längre. Men sedan, när de stora behoven börjar ramla in har vi ofta hunnit bli ganska gamla och dessutom ofta ensamma. Av landets 85-åriga kvinnor är 70 procent ensamstående.

Vem ger omsorg – och till vem?

Att ge omsorg är vanligast i åldersgruppen 45-64 år. Oftast är det en förälder som stöttas.
Anhöriga i åldern 65-80 år ger mest omsorg i tid räknat. Här handlar det oftast om att ta hand om en make/maka.
31 procent ger omsorg varje dag.
46 procent ger omsorg minst en gång/vecka.
23 procent ger omsorg minst en gång/månad.
Det är något vanligare att kvinnor är omsorgsgivare än män, 20 respektive 16 procent. Kvinnor ger också oftare en mer omfattande omsorg.
Källa Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Dölj faktaruta

Går inte att kompensera

Lennarth menar att man försvarar neddragningar inom äldreomsorgen med att det går att få så mycket hjälp hemma.
– Men det GÅR inte att kompensera frånvaron av tillsynen från en make eller maka som fanns där hela tiden. Två skröpliga stöttar varandra. Ensam är det värre, säger han.

Ständigt behov

Det brukar också hävdas att det är billigare att den äldre bor kvar hemma så länge det bara går. Men i takt med att en persons tillsynsbehov ökar är det en sanning med modifikation.
– Vid ungefär 120-130 timmar hjälp per månad kommer man till en brytpunkt rent ekonomiskt, när det inte längre är billigare att vårda personen hemma. Slår man ut de timmarna på en månad hamnar man på cirka fyra timmar per dag. Samtidigt som ett dygn fortfarande har 24 timmar. Tillsynsbehovet försvinner inte i den stund hemtjänst går utanför dörren, säger Lennarth.

Väldigt hög ålder

I och med att människor bor hemma allt längre blir också de som flyttar in på särskilt boende allt äldre.
– Medelåldern för att flytta in fortsätter att stiga. När jag tittade senast var det 86 år. Det är ju faktiskt en väldigt hög ålder.

Gå med i Anhöriga i SPF Seniorerna

Är du anhörigvårdare? Vill du känna gemenskap med likasinnade? Gå med i SPF Seniorernas Facebook-grupp för anhöriga.

Gruppen heter Anhöriga i SPF Seniorerna och är sluten, för att de som är med i den ska kunna diskutera fritt utan att utomstående kan läsa.

Så går du med:
För att kunna gå med krävs inget annat än att du har ett Facebook-konto.

Obs: Nya medlemmar måste godkännas av administratören, så det kan ta ett litet tag innan du kan börja läsa och skriva på sidan.
Välkommen! Och ta chansen att göra denna nystartade grupp levande!

Dölj faktaruta
Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2018-10-06
senioren-nr-7
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 7 / 2018. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas