Redaktionen | Förbundets ordförande

Nu gäller det!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-08-30

När du läser det här är det bara drygt en vecka kvar till 2018 års lokala, regionala och nationella val. Under den senaste tiden har vi från SPF Seniorerna därför lagt mycket fokus på att belysa några av de frågor som ni medlemmar anser vara viktigast för seniorer. Det handlar bland annat om att kunna leva väl på sin pension, möjligheten att bo bra på äldre dar och att man ska känna sig trygg när man behöver vård eller omsorg. Ett tryggt liv som senior helt enkelt!

Under valrörelsen lägger vi från förbundet särskild vikt vid att synas och höras i media, att granska och bedöma riksdagspartiernas ställningstaganden i viktiga äldrefrågor och att uppmana er medlemmar att dels ta reda på vad partierna tycker i olika sakfrågor, dels att kryssa en senior på valsedlarna. 

Runt om i landet genomför distrikt och föreningar viktiga valupptakter och politikerutfrågningar för att tydliggöra vad partierna tycker i de frågor som mest berör oss seniorer. Ni är många som bidrar till vårt gemensamma arbete för att seniorfrågorna ska hamna högt upp på agendan i valet. Ert engagemang är oerhört betydelsefullt och jag vill framföra mitt varmaste tack till er alla för era insatser – inte bara för förbundets 265 000 medlemmar utan också för alla Sveriges seniorer!

SPF Seniorerna har tillsammans med Skattebetalarnas förening presenterat en gemensam rapport om just de ekonomiska hindren på bostadsmarknaden för seniorer. Av denna framgår att flertalet seniorer upplever att det är för dyrt att flytta på grund av flyttskatter men också att det finns få bra alternativ att flytta till. 

Bara dryga 3 procent av ledamöterna som valdes in år 2014 var fyllda 65 år.

Detta försämrar rörligheten på bostadsmarknaden och leder till att äldre bor i hem som inte är särskilt bra att åldras i. Vi vill därför se förändring och anser att flyttskatterna måste sänkas. Det behövs även fler alternativ på bra seniorbostäder runt om i landet som vi seniorer kan välja emellan.

Nu under slutfasen inför valet granskar vi den enkät om seniorfrågor som riksdagspartierna besvarat under början av sommaren. Det är totalt nio frågor som rör pensioner, skatter, investeringsstöd för seniorbostäder, psykisk ohälsa och bristen på platser på särskilda boenden. På vår webbsida kan du som medlem ta del av partiernas svar och resonemang samt vår bedömning av svaren, med förhoppningen att vi är många som sätter oss in i vad partierna vill och inte vill inför valet den 9 september.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma den under nuvarande mandatperiod rent ut sagt usla seniorrepresentationen i Sveriges riksdag. Vi över 65 år utgör 27 procent av väljarkåren, samtidigt som bara dryga 3 procent av ledamöterna som valdes in år 2014 var fyllda 65 år. Nu i valspurten lägger vi därför krutet på att uppmana väljarna att ”kryssa en senior!”

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-08-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas