Redaktionen | chefredaktören

Vissa ord är inte allas

Kristina Adolfsson
Publicerad 2023-04-14

Bröstcancer upphör inte att utvecklas när man fyller 74. Det kan vi väl vara ense om? Trots det har Socialstyrelsen nu slagit fast att det inte är aktuellt att kalla till avgiftsfri screening efter just den födelsedagen. Det behövs ”mer kunskap om de positiva effekterna överväger de negativa”. De säger också att det inte finns något annat land i världen med screeningsprogram för kvinnor över 74. I England upphör det nationella programmet efter 70 år. Där uppmuntras du dock aktivt av både din husläkare och av Bröstcancerförbundet att fortsätta med kontrollerna åtminstone vart tredje år. Det görs lätt att få tid och du känner dig välkommen. Inte besvärlig och ängslig. Något att ta efter i Sverige.

Jag är inte ett dugg förtjust i ordet kärring. Jag har hört det användas om kvinnor i för många nedsättande tonfall och sammanhang för att någonsin vilja höra det igen.
Så varför står det då i en rubrik frågar den uppmärksamme läsaren sig säkert? Det var inget givet beslut. Ordet sägs av Marie Göranzon, en formidabel kvinna som mången gång offentligt i alla fall sagt att hon inte tolererar fler härskarfasoner eller uppblåsta manliga egon och jag drar slutsatsen att hon i sammanhanget säger det väldigt medvetet. Att hon just tar ett obehagligt ord för att vända på dess betydelse. Från skällsord till hyllning.
Så som svarta hiphoppare tagit n-ordet och gjort det till sitt. Med den väldigt starka undertexten att detta ord bara får användas av dem. Och det är så jag läser Marie. Detta besvärliga ord är hennes att använda. Och alla andra kvinnor som fått höra det. Men de har ensamrätt på det.

PS. Det är med glädje jag hälsar legendariska producenten och musikjournalisten Lennart Wretlind välkommen till Senioren. Bekant för många genom Tio i topp, Eldorado och Klingan. DS

Vår kollega Barbro Westerholm har gått bort

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Vi blev alltid så glada och det kändes alltid så stort när Barbro var på kontoret. Klok, vänlig och med en särskild förmåga att se alla med en värdig blick. Hon var ordförande för SPF Seniorerna (som då hette Sveriges pensionärsförbund) 1999-2005. Förra året började hon hos oss igen Nu som sakkunnig med sin unika erfarenhet och kompetens. Hon ville gripa tag i ålderism och brottslighet mot äldre. Resonera fram verklig förändring.
Nu är det upp till oss alla att fortsätta.

Läs Seniorens minnesord om Barbro på senioren.se

Dölj faktaruta
Kristina Adolfsson
Publicerad 2023-04-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas