Ekonomi & Pension | SPF Kongress

Digitaliseringen: ”Det är frustration där ute”

Ökad digitalisering gäller även betalningar. Många SPF-medlemmar har problem med inköp och transaktioner. Och för lokalföreningar, som ofta hanterar kontanter, blir tillvaron besvärlig.

Publicerad 2014-04-02

SPF jobbar på två håll för att möta utvecklingen. Dels vill man påverka samhället att behålla kontanterna så länge som möjligt, dels hitta nya sätt för föreningarna att hantera pengar.

– Det händer att någon stackars kassör sitter på stora kassor och inte kan göra av dem någonstans, säger SPFs ekonomi-chef Johanna Lundin Bhattacharyya.
Förbundet har bland annat skrivit till och träffat finansmarknadsminister Peter Norman (M) för att ställa krav på att inte kontanterna ska försvinna. SPF har även deltagit i möten med flera intressenter för att diskutera kontantfrågan.
– Många fler än pensionärsorganisationerna betonar värdet av kontanter, säger Karl Erik Olsson. Bland andra Svensk Handel, Sveriges Konsumenter och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Endast Bankföreningen tyckte att allt är bra som det är.
Finansmarknadsministern har sagt sig ha »förståelse för problematiken« samtidigt som han betonat vikten av så kallad konsumentmakt.
– Det tas alldeles för lite hänsyn till konsumenternas situation, särskilt till svaga grupper, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
– På lång sikt går vi mot ett kontantfritt samhälle, men idag går det för fort.
Den makt konsumenterna har är att »rösta med fötterna«, menar han. Byta leverantör och tala om varför man gör det. Man kan också protestera med brev och telefonsamtal.
– Vi kan inte stoppa utvecklingen, utan vi får hitta sätt att lösa det här, säger Johanna Lundin Bhattacharyya.
– Ofta tipsar medlemmar om sådant de sett. Kollektomater, som används för kortbetalningar i kyrkan till exempel. Det går också att ta betalt med kort via mobiltelefonen.
När banker med kontanthantering försvinner från glesbygden kan matvarubutikerna vara ett alternativ, tror hon.
– Ica tillåter tyvärr bara konton för privatpersoner. Det vore bra om också föreningar fick möjlighet att ha konton.
Exakt vilken lösning man väljer är upp till varje enskild förening.
– Det är lite frustration där ute. Det här drabbar ju inte bara SPF utan många andra föreningar och organisationer.
I förslaget till nya stadgar finns ett förslag om så kallad central uppbörd. Det innebär att medlemsavgiften betalas in till förbundet centralt, och sedan ut till föreningarna därifrån. Röstas förslaget med central uppbörd igenom på kongressen innebär det att åtminstone en del av föreningarnas problem med kontanthantering försvinner.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas