Har du rätt till telefon?
Nyheter | Val 2014
Foto: Colourbox

Har du rätt till telefon?

Telefoni, kontanter och rätt att betala sjukhusbesöket: Se vad du har rätt till.

Publicerad 2014-04-02

Alla ska ha tillgång till telefoni i sin fasta bostad, kunna ringa och nå larmnumret 112. Lagen är teknikneutral, du har alltså inte självklart rätt till telefoni via kopparnätet utan kan lika gärna erbjudas telefoni via ett trådlöst telenät.
2010 – 2015 ersätter Telia dagens kopparnät med fast telefoni i mobilnätet. Teknikskiftet berör cirka 50 000 personer runt om i landet. En följd blir att apparatur som bygger på den gamla tekniken, som gamla telefoner, trygghetslarm eller faxar, kan sluta fungera och bör bytas ut.
Teknikskiftet följs av Post- och telestyrelsen, PTS.
Som privat företag får Telia göra förändringar i tekniken, så länge man inte bryter avtal. Varken Telia eller andra tele-bolag omfattas av något statligt åtagande.
Ligger en fast bostad där telenäten av någon anledning inte räcker till kan staten, genom PTS, förmedla lösningar som satellit-telefoni, bygge av nya basstationer i mobilnätet eller antenner som förstärker signalerna.
Källa PTS

Landsting måste ta emot kontanter…

Landstinget Kronoberg bröt mot lagen när de slutade ta emot kontant betalning, beslutade förvaltningsrätten i Växjö i december 2013.
Kammarrätten i Sundsvall har slagit fast att landstinget i Jämtland bryter mot lagen om de inte tar emot kontanter.
Domarna har använts för att hindra Kalmar läns landsting från att sluta ta emot kontanter.
Frågan har också väckts om domarna kan användas för att tvinga länstrafiken att acceptera kontanter.

… men butiker kan kringgå lagen

Svea Hovrätt skriver i en dom: Enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. I förarbetena till lagen anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64).
Rätten att betala med kontanter kan dock kringgås genom ett avtal mellan säljare och köpare.
I praktiken räcker det med att man sätter upp en skylt med texten »Inga kontanter« för att kundens rätt att betala kontant ska upphöra.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas