”Vi tror inte på LOV över huvud taget”
Val 2014 | Valfrihet
Marina Johansson

”Vi tror inte på LOV över huvud taget”

Marina Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Göteborg: Varför har inte Göteborg infört LOV?

Publicerad 2014-03-02

– Vi tror inte på LOV överhuvud-taget. Det låter fint, men det är en reform för företagen och leder inte till större inflytande för äldre. Det visar sig att det är få personer som egentligen gör ett val. Många har svårt att göra det. En stor kommun som Göteborg skulle inte ha några problem att locka till sig privata utförare, men få byter utförare trots att de inte är nöjda med hemtjänsten.
Borde inte ökad konkurrens leda till kvalitetsförbättring?
– Nej, jag är inte säker på det. Snarare innebär det en risk. Istället för LOV arbetar vi med ökat inflytande för de äldre. Vi har en ram av tid dag för dag och sedan får personalen tillsammans med den äldre bestämma vad som ska göras. Vi vill bort från de detaljerade biståndsbesluten där en dusch får ta ett visst antal minuter. Vi vill ha en flexiblare bedömning. Det är viktigare att välja innehåll än att välja vilken utförare som gör arbetet.

 

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas