”Valfriheten kan bli valfri”
Val 2014 | Kommentar
Peter Söderlund

”Valfriheten kan bli valfri”

Veteranens Peter Söderlund om vad som händer kring kravet på valfrihet.

Publicerad 2014-03-02

Idag har 181 kommuner infört Lagen om valfrihet (LOV), och det finns 846 privata utförare runt om i landet. En stor del av dem har sin verksamhet i och omkring universitetsstäder. Göteborg och Malmö har som undantag bland större städer valt att inte införa LOV.
Men nu har övergången till LOV avstannat lite, och det förslag som regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson lagt fram innebär med all sannolikhet att inget nytt sker före valet. Tiden är för knapp.
Det Greger Bengtsson har presenterat är ett mellanting. Någon obligatorisk LOV är det inte fråga om. Han föreslår att valfrihet inom hemtjänsten ska införas, men att kommunerna ska få välja om den ska införas utifrån LOV eller genom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Dessutom ska kommunerna få välja vilka delar inom hemtjänsten som ska konkurrensutsättas. Förslaget är, hur man vänder och vrider på det, paradoxalt. Man tillämpar tvång för att driva igenom valfrihet.
Ett införande av LOV i hela landet skulle innebära att den kommunala självstyrelsen åsidosätts. Det ansåg Moderaternas partiledning som dock fick se sig överkörd av partistämman i oktober förra året. Stämman beslutade att LOV ska införas i hela landet. Centerpartiet har argumenterat för ett lagkrav på LOV ända sedan 2009. Det gör även Folkpartiet. Kristdemokraterna vill också se att LOV införs i hela landet.

Alliansens fyra partier vill alltså införa LOV i hela landet, men utredningsförslaget innebär att steget inte tas fullt ut. Caremaskandalen är fortfarande färsk i minnet hos svenska folket och många väljare börjar ifrågasätta privata vinstintressen inom välfärden. Alliansen vågar helt enkelt inte utmana ödet så nära inpå ett riksdagsval. Äldreomsorgen är en viktig valfråga för landets äldre och deras anhöriga.
Vid en socialdemokratisk valseger hamnar utredningsförslaget med all sannolikhet i papperskorgen. Partiet motsätter sig fri etableringsrätt som LOV medger. Vänsterpartiet har lyckats vrida debatten till sin fördel. Vinstintressen inom välfärden är olämpliga, anser partiet. Samtidigt tycker partiet att staten försöker tvinga kommunerna att privatisera äldreomsorgen med LOV. Miljöpartiet motsätter sig också fri etableringsrätt inom äldreomsorgen. Partiet anser att marknaden inte kan tillåtas ersätta demokrati och politik. Sverigedemokraterna är i grunden positivt inställda till LOV och tycker att äldre ska ha rätt att välja vem som utför hjälpen.
Förslaget är en balansgång. Regeringen försöker skynda långsamt i arbetet med att införa valfrihet inom hemtjänsten. Bland vårdbolagen runt om i landet råder oro. Ingen vet vad valet för med sig och många vårdbolag befarar att villkoren förändras vid en Socialdemokratisk valseger. Just nu håller de andan.

Peter Söderlund
peter.söderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas