”Svårt att locka privata företag”
Val 2014 | LOV
Karl Erik Olsson SPF

”Svårt att locka privata företag”

Karl-Erik Olsson, SPFs förbundsordförande: Kan LOV bli en stor valfråga?

Publicerad 2014-03-02

– Nej, det finns ingen politisk spännvidd i frågan. Vinster i välfärden infördes redan av den socialdemokratiska rege-ringen. Glesbygdskommuner kan få svårt att locka till sig privata hemtjänstföretag. Det är ett av argumenten mot en tvingande lag kring LOV.
– Om vi ska ha en lag om valfrihet måste vi samtidigt ha fri etableringsrätt. Det kan vara svårt att locka företag till glesbygden, men det är inte fel att någon får det bättre om någon annan inte får det sämre.
Skulle ett stort utbud av utförare göra det svårt för äldre att välja?
– Nej, det är ingen som går ut och säger att det finns för många yoghurt-sorter eller tandkrämssorter att välja mellan. Jag tycker inte att antalet valmöjligheter minskar valmöjligheten.

 

Peter Söderlund
peter.soderlund@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas