Åsikter | Alf

Du har rätt att överklaga

Vill inte tjänstemän att vi medborgare ska få utnyttja våra demokratiska rättigheter?, frågar sig insändarskribenten.

Publicerad 2012-02-06

Så här skriver en lokal politiker ”Synd bara att en del boende på orten överklagar och försenar därmed utvecklingen på orten.

Trafikverket beskrev det i stället som att förseningar av vägbygget berodde på överklaganden.

Det där är ett mycket vårdslöst sätt av tjänstemän att beskriva den demokratiska gången i en myndighetsutövning.

Det låter ibland nästan som att man inte vill att medborgarna skall ha och framför allt inte utnyttja sina demokratiska rättigheter.

Är det så anser jag man skall sluta skylla på oss och ändra lagstiftningen.

Överklagan är inbyggd i systemet och ingen borde vara okunnig om hur det fungerar. Så då man planerar skall eventuell överklaganstid räknas in i planeringen. Går det igenom utan att någon överklagar då har man lyckats väldigt bra och kan tillgodoräkna sig en tidsvinst.

Alf

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas