Åsikter | JARL

Förlorade rättigheter för äldre personer

På torsdag den 5 december visas ett angeläget TV-program tycker insändaren.

Publicerad 2013-12-03

Kommande torsdag kl.20.00 kommer i TV ett program kallat Alice Babs förlorade rättigheter. Det handlar om hur förvaltare används för att ta total kontroll över äldre personer. Det här programmet är mycket angeläget som en spegling av vår tid, en skrämmande sådan. Här bör också SPF engagera sig.

Jarl Strömbäck

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.