Åsikter | Ingvar Fridell

Pensionärernas klagovisa

Höga skatter på pensioner och bromsen som slår till. Veteranens mesta insändarsrkibent Ingvar Fridell har skaldat en klagovisa över sakernas tillstånd.

Publicerad 2014-03-17

En Borg är inte nåt försvar
för dem som inte har
så mycket pengar att leva på
men det måste ju ändå gå!
Ni som är i riksdagen aldrig lär er
att vanliga fattigpensionärer
måste leva på en mycket låg pension
tills ättestupan tar dem utan pardon.
”Till nästa istid, har vi räknat ut,
kommer pensionssystemet att hålla,
och pengarna kommer inte ta slut”
sa Könberg, men vi har sett
att systemet redan har gått snett,
och att, oavsett vad själv man vill,
kommer bromsen att slå till,
och problem för pensionärerna vålla.

 

Av den pension som vi får
under pensionens första år
får vi själva betala
femton procent ungefär,
jag tror att det är,
genom att vi får
ett allt mindre belopp
att leva av under årens lopp
men om det vill inte de som har ansvaret tala
och berätta
vilket belopp som är det rätta.
Att det så ska va
är inte alls bra.

 

Det är en skandal i det här landet
att de som har jobbat, men inte längre kan det,
är tvungna att
betala mest i skatt.

 

Riksdagen avgör om
du ska få leva som
en fattigpensionär
som mycket lite har
att leva av,
jämfört med den som har fått
jobbskatteavdrag.
För dem ju räcker lönen gott,
och inte bara ett litet tag
till både stort och smått,
och pengar blir över
för dem som
skattlättnaden inte behöver.

 

Avgifterna är så små
att de bara förslår
till pensioner som är
hälften av slutlönen, ungefär
och som det inte går
att leva på.
Lönerna ökar starkt men ändå
ligger pensionerna stilla.
Det är mycket illa.

 

Någon partiledare lovade att
de skulle höja vår pension,
Men hittills är detta bara en vision,
som inte har hållits ett skvatt.
For dig som måste leva på din pension
hjälper inte att du bara lite höjer din ton
för att du inte har mera
pengar att spendera
på krogen, trots lägre moms,
för att det finns en broms.
Du måste med kraft reagera!

 

Vi har jobbat länge och hårt för vår rätt
men än har vi inte nån rättvisa sett.
Egentligen borde vi göra revolution
mot politikeretablissemanget,
men det är bara några få som kan-et.
På gator och torg ska vi protestera
och demonstrera
för lägre skatt och högre pension,
och bättre äldreomsorg, med mera.

 

Tycker Ingvar Fridell.
Har jag varit för snäll?

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas