Personligt | Ingemar Andréason

Pensionssystemet är underfinansierat

Dagens pensionssystem har en allvarlig felkonstruktion. Efter 7,5 basbelopp av inbetald pensionsavgift går pengarna INTE till pensioner utan in i statskassan som en skatt. Det är ca 20 miljarder kronor per år som inte tillfaller pensionärerna.

Publicerad 2013-04-09

Under Göran Perssons socialdemokratiska regering minskades också pensionsfonderna, dåvarande regeringen fyllde då på statskassan med påföljd att det i dag saknas fonderade pengar. Det gavs då också ett löfte att återställa fonderna. Detta har inte blivit gjort. Hade inte pensionsfonderna dränerats på 90-talet skulle pensionssystemet varit stabilt i dagsläget.

Det är nu hög tid att snygga till pensionsfonderna med
1. Återbetalning av ”stulet” belopp
2. Låt alla pensionsavgifter vara kvar i pensionsfonderna.

Våra politiker oavsett partitillhörighet måste arbeta för att få ett stabilt pensionssystem. Dagens fonderade 900 miljarder borde vara 1300 miljarder för att klara de många pensionärer vi kommer att ha runt 2020.

Ingemar Andréason

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas