Seniorerna i Stockholm får det bättre med regeringens budget
Åsikter | Clara Lindblom (V). Äldre- och personalborgarråd i Stockholm
Foto: Colourbox

Seniorerna i Stockholm får det bättre med regeringens budget

Publicerad 2015-09-23

Två miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen, 200 miljoner för kompetensutveckling för omsorgspersonalen och gratis vård för alla över 85 år är några av de reformer som finns i regeringen och Vänsterpartiets höstbudget som presenterades i måndags. Det är ett tydligt fokus på de äldre i budgeten, något som jag som äldreborgarråd i Stockholm naturligtvis välkomnar.

Som många av er läsare vet finns det stora gruppen bland Sveriges pensionärer som har det svårt ekonomiskt. Det gäller särskilt kvinnor som har jobbat deltid eller arbetet i hemmet i hela sina liv som nu får en låg pension efter ett långt arbetsliv. Pensionärer har länge missgynnats ekonomiskt genom att de som jobbar har fått stora skatterabatter via jobbskatteavdragen, vilket har lyfts av pensionärsorganisationerna gång på gång. Det är en orättvisa som måste försvinna och det är väldigt bra att regeringen nu tar de första stegen för att göra just det. Sveriges äldre måste få det bättre ekonomiskt.

Men mycket kritik har också riktats mot regeringen, bland annat från SPF Seniorerna, om att man ger pengar med den ena handen och tar med den andra. Det handlar om höjda avgifter för hemtjänsten. Regeringen har öppnat upp för kommunerna att höja den så kallade maxtaxan, alltså hur mycket en person som mest kan behöva betala för sin hemtjänst, med över 200 kr per månad. På ett år kommer vissa äldre behöva betala 2500 kr mer för sin hemtjänst. Kommunerna måste inte höja maxtaxan men anslagen till kommunerna minskar med lika mycket som en avgiftshöjning skulle kunna ge i intäkter. På det här sättet pressas kommunerna att höja hemtjänstavgiften. Redan när förslaget var ute på remiss var vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm kritiska till förslaget. Jag vill vara helt tydlig i den här frågan, mitt löfte till er står fast. Stockholm kommer inte att höja avgiften för hemtjänsten.

Trots höjningen av hemtjänstavgifter satsas totalt 4 miljarder i budgeten på de äldre. Det är väldigt bra. Många av satsningar kommer vi i kommunerna kunna använda för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi står för stora utmaningar med en ökande andel äldre i befolkningen och vi kommer ha stora rekryteringsbehov av personal framöver, vilket regeringen också lyfter. Men det allra viktigaste, som SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam också lyfter i sin kommentar till budgeten, är att vi nu tar oss an arbetet med att utveckla äldreomsorgen. Vi behöver en ny organisation för en sammanhållen äldreomsorg där era behov och ert inflytande över er egen vardag står i centrum. Det ska vi nu skapa i Stockholm.

Clara Lindblom (V)
Äldre- och personalborgarråd i Stockholm

 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas