Åsikter | Per-Inge Nilsson

Sluta använda ordet ”brukare” om de äldsta!

Jag skulle vilja på det allra mest seriösa sätt anmärka och protestera mot att människor inom den administration som handhar eller ansvarar för människors sista tid i livet på olika äldrevårdsboende eller de som kan anses som likvärdiga, använder sig av en beteckning på människor som "brukare". Vad är det för dumheter?

Publicerad 2011-12-09

Dessa så kallade brukare är av kött och blod. De har genom sin gärning i livet sett till att Du som använder ordet brukare har Ditt värv och Din försörjning. Så se till att Du talar om dessa människor med respekt.

Ordet brukare är nedvärderande
I min värld så framstår ordet och benämningen ”Brukare” som något nedvärderande. Man har helt enkelt fråntagit en människa sin naturliga framställning som människa. Den gamla människan som befinner sig i livets slutskede ska inte betraktas som brukare utan som en respekterad människa. Kalla henne gärna gäst eller vårdtagare men inte brukare, för det är förnedrande både mot ordanvändarn och den gamla människan som förtjänar all respekt.

Jag vill med detta försöka få så många som möjligt att motverka ordvalet ”Brukare” mot våra äldre som förtjänar all respekt vi kan visa dem.

Per-Inge Nilsson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas