Åsikter | Pehr-Göran Aspelin

Så används ordet ”brukare”

Jag hänger på ytterligare en kommentar till det som hittills skrivits om ”brukare”.

Publicerad 2012-02-27

Jag har roat mig med att undersöka vad som står skrivet i olika medier avseende ”brukare”.
1.      Prismas engelska ordbok: Engelsk-svensk och Svensk-engelsk.  
         Specialversion 2005
2.      Bonniers svenska ordbok nionde upplagan 2006
3.      Internet baserade Wikipedia den fria encyklopedin och Wiktionary den 
         fria ordboken i februari 2012
4.      Oxford Advanced  Learner´s Dictionary of Current English Sixth
         edition 2003
5.      The Concise Oxford Dictionary Seventh Edition

1 Följande text finns att läsa i 1) ovan:
Engelska ordet Use kan översättas med en mängd olika ord och inlemmade i fraser och betydelse enligt nedan exempel,
Användning, begagnande, utnyttja, anlita, förbruka, göra slut på, uttömma etc. etc. resten är upp till var och en att läsa och bilda sig en egen uppfattning.
Svenska ordet Bruk/Bruka/Brukare kan översättas med en mängd olika ord och inlemmade i fraser och betydelse enligt nedan exempel,
Sed, medvetet, omskrivning av, härskande, begagna etc. etc.

2 Följande text finns att läsa i 2) ovan:
Sed, vana, odling, bearbeta och nu kommer ordet ”Brukare” som definieras på följande sätt:
”Person som använder (brukar) något (speciellt inom socialtjänsten) kan också vara person som är föremål för tjänster vård eller omsorg, klient etc. etc. (Egen kommentar, konstig skrivning).
(Det är ju konstigt att inte vårdtagare, patient, kund eller något annan beskrivning förekommer i denna ordbok och i detta specifika fall. Boken som skall vara bra och är utgiven för inte så länge sedan, egen kommentar).

3 Följande text finns att läsa i 3) ovan:

Brukare kan syfta på enl. Wikipedia:
A)     Ett äldre ord för arrendator.
B)     En person som använder en drog utan att falla in i ett missbruk.
C)     En klient inom omsorg, ofta kallas personer som har personlig assistans.
 
Jag tycker att skrivningen är märklig det är ju samma som skrevs under punkt 2 fast förenklat.

Det väl borde stå:

En person som har omsorg i form av personlig assistans skall kallas klient (eller något annat lämpligt, egen kommentar).

D)     En användare av en maskin, utrustning eller annan nyttighet.
         Om man sedan går vidare till Wiktionary får man upp 346 noteringar (betydelser) av brukare och dess olika former (eller heter det böjningar)?
         Jag orkar inte läsa igenom detta och därmed vet jag inte hur adekvat det är.

4 Följande text finns att läsa i 4) ovan:
Use/user
Ord för ett specifikt ändamål (skulle ju kunna vara brukare av någon tjänst). Utnyttjad.  Person som har drogproblem.
Sedan kan man ju förstås, generellt, gå in och titta på social service och social security ingenstans kan i alla fall inte jag hitta ordet ”user eller någon omskrivning av kära ”brukare”. Dessa tjänster är ju en del av skatten precis som hos oss (när vi jobbar) och avser support (också precis som hos oss) då man blir sjuk eller gammal eller arbetslös. Jag har aldrig hört orden user of the system då människor behövt utnyttja sina betalda avgifter och rättigheter.
I UK liksom här finns det personer som kritiserar detta genom att påstå att de bluffar. Det är likadant hos oss.

5 Följande text finns att i 5) ovan:
Ger ingen ytterligare information än vad som skrivits under punkterna 1-4.

Pehr-Göran Aspelin
Karlskoga

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas