Nyheter

Kräver annat ord för ”brukare”

SPF får draghjälp av lokala politiker i arbetet med att få bort begreppet ”brukare”. Bengt-Åke Nilsson (FP), politiker i äldrenämnden i Västerås, föreslår i en motion att kommunen ska sluta att kalla de som använder äldreomsorgen för brukare.

Publicerad 2012-04-23

Många äldre upprörs över att kallas för brukare, argumenterar Bengt-Åke Nilsson, och hänvisar till SPF:

– Jag förstår inte varför det varit så svårt att ta fram förslag på ord som kan ersätta brukare, säger han och påpekar att Sveriges Pensionärsförbund, SPF, har beslutat kräva ett stopp för begreppet brukare, rapporterar SVTs Västmanlandsnytt.

Istället för brukare är det möjligt att kalla de som bor i särskilt boende för boende. Och de äldre som använder hemtjänst kan kallas kunder, skriver Bengt-Åke Nilsson i sin motion.

SPF-kongressen
Det var Per-Åke Molitor, SPF Trevnad, som vann både distriktets, förbundsstyrelsens och Ronnebykongressens gehör för att SPF ska påverka lokalt och nationellt så att ordet brukare inte används om äldre.

I sin motion ”Kalla oss inte brukare!” skrev han så här:

– Politiker och handläggare kallar de boende på kommunens seniorboenden för brukare! De är ju vanliga hyresgäster som betalar hyra. Brukare uppfattas nästintill som ett skällsord.

Förbundsstyrelsen och kongressen höll med:

– Motionären har rätt. Det är ett otyg när vi äldre som användare av olika produkter och tjänster blir kallade ”brukare”.

– Detta inträffar sällan när privata leverantörer ska tilltala sina kunder, men desto oftare när offentliga aktörer ska tala om oss som grupp av användare. Då är vi brukare i omsorgen. Och i bostäderna är vi boende, inte hyresgäster. Men i särskilda boenden (vård- och omsorgsboenden) blir vi återigen ”brukare”, trots att vi i första hand är just hyresgäster. I vården är vi dock oftast patienter, liksom alla oberoende av ålder.

Benämningen sitter djupt i byråkratierna, konstaterade kongressen, men uttryckte en förhoppning om att ”trägen vinner”.

Äldreriksdagen reagerade
På den nyligen avslutade Äldreriksdagen höjdes flera röster mot ordet ”brukare”. Såväl SPFs ordförande Karl Erik Olsson som SKLs toppfigur Staffan Werme tog avstånd från termen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas