Tyck! | Bengt Linnman

Straffbeskattningen borde möta större protester

Publicerad 2015-08-17

Allmänna pensioner styrs av lagarna, ”reglerna”. De innebär en fortskridande minskning av inkomstpensionernas reala storlek. En faktor som har ännu större betydelse för reduceringen av pensionernas värde är dock skattereglerna. För en normal inkomst ca 30000/mån betalar pensionären 10 % mer i skatt än löntagaren. Detta är den famösa pensionärsskatten som nu tyvärr har glömts bort i debatten. Staten stryper pensionerna genom reglerna för allmän pension och till minst lika stor grad genom beskattning av alla pensionsslagen, allmän-, tjänste-, och privatpension med mera. När tjänstepensioner förhandlades med arbetsgivarparten avräknades premiebetalningarna från löneutrymmet. Förutsättningen var naturligtvis att framtida utbetalningar inte skulle straffbeskattas utan behandlas som uppskjuten lön. Staten har här retroaktivt omintetgjort civilrättsliga avtal. Det är förvånande att detta inte väcker mera protester.

Bengt Linnman

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas