Tyck! | Ingvar Fridell

Felen i pensionssystemet måste rättas

Äldre pensionärer får betala för att de yngre pensionärerna ska få högre pension. En orättvisa som måste rättas till, menar skribenten.

Publicerad 2016-01-18

Efter alla påståenden om att pensionärerna får det bättre, är det viktigt att Skattebetalarna har visat att köpkraften under åren 2006-2016 ökar med bara 8 procent för pensionärerna, samtidigt som den ökar 4 gånger mer, med 30 procent, för löntagarna. Hundratusentals pensionärer blir fattigpensionärer, trots att många har arbetat inom arbetsmarknaden 40 år eller mer.

Att det är så har många orsaker. Skatterna har hittills vid lika inkomst varit högre för pensionärerna än för för dem som förvärvsarbetar. Pensionssystemet är kraftigt underfinansierat, och pensionärerna får genom bromsen, och därigenom genom sänkta pensioner, ensamma betala underskott i pensionssystemet.
För att undvika att pensionerna blir alltför små, får de yngre pensionärerna ett tillägg till första årets pension med cirka 18 procent. För att finansiera detta tillägg sänks pensionerna med 1,6 procent varje år. Gamla pensionärer får härigenom en mycket lägre pension än unga. Genom att allt fler blir mycket gamla får denna orättvisa successivt en allt större betydelse.

De gamla pensionärerna betalar på så sätt en stor del av de ungas pensioner. De äldre får knappas någon del av den ökning av välståndet som de har varit med om att skapa.

Hittills har inte de ansvariga politikerna föreslagit något som minskar dessa orättvisor. Eftersom alla människor har samma värde, måste alla, både unga och gamla,behandlas lika. Pensionärerna måste kunna leva på sin pension. Orättvisorna och felen i pensionssystemet måste därför rättas.

Ingvar Fridell

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas