Tyck! | Clara Lindblom (V)

Fler seniorbostäder och enklare att hitta rätt

En prioriteringskö och bättre och fler seniorbostäder ska skapa större trygghet bland Stockholms äldre, skriver Clara Lindblom (V), Stockholms äldreborgarråd.

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-06-28

Clara Lindblom, VVi har äldre som känner oro, ensamhet eller lever isolerade i otillgängliga lägenheter i Stockholms stad. Jag vill göra det lättare för dem att komma till en seniorbostad. Nu genomför vi en rad åtgärder för att skapa fler platser på seniorboende och göra det enklare för äldre att hitta rätt boende.

• Vi i den rödgrönrosa styrande majoriteten har givit Micasa Fastigheter, Stockholms stad bostadsbolag som äger och förvaltar omsorgsfastigheter, i uppdrag att ta fram särskilda förmedlingsregler som innebär att alla över 85 år eller den som känner oro, ensamhet eller bor i en otillgänglig lägenhet ska prioriteras när en lägenhet i seniorboende blir ledig. Lägenheterna kommer fortfarande att vara öppna för alla äldre att söka och förmedlas via den vanliga Bostadsförmedlingen men de som har allra störst behov kommer att prioriteras. Det här har vi gjort för att äldre ska kunna känna sig trygga med att det kommer att finnas en lägenhet som är anpassad efter deras behov när det behövs.

• Biståndshandläggarna ska från och med i höst aktivt informera och stödja äldre att flytta till mer anpassade bostäder om de behöver det. Det kan handla om sådant som att vid behov skriva intyg om prioriterad förmedling, informera om tillgängliga seniorboenden och möjligheten att byta sin bostad samt ansöka om bostadsanpassning. Även en enkel sak som att ställa sig i kö hos Bostadsförmedlingen är det viktigt att biståndshandläggarna informerar om.

Det har varit rörigt med vilka bostäder som är trygghetsboenden och vilka som är seniorboenden, och vad skillnaden egentligen är

• Vi håller på att göra om och förbättra de boenden för äldre dit det går att flytta utan beslut från en biståndshandläggare. Det har varit rörigt med vilka bostäder som är trygghetsboenden och vilka som är seniorboenden, och vad skillnaden mellan de olika boendeformerna egentligen är. I fortsättningen kommer alla våra boenden benämnas som seniorboenden och åldersgränsen vara 65 år.

• I och med det här skapar vi också aktivitetscenter i de seniorboenden där det är möjligt att inrymma dem. I aktivitetscentren ska den lokala stadsdelsförvaltningen ansvara för verksamheten med sociala aktiviteter, kaffeservering och det ska vara möjligt att äta tillsammans. Syftet är att hyresgästerna ska få ökad service och att fler äldre i Stockholm som idag bor otillgängligt och söker gemenskap ska kunna se seniorboenden som ett bra och tryggt alternativ.

• Vi kommer också behöva fler lägenheter. De kommande åren kommer vi att satsa stort på att bygga fler seniorboenden med aktivitetscenter. Fram till 2020 kommer det att öppna drygt 400 nya lägenheter bland annat på Östermalm, i Hässelby, i Farsta och på Järva. Vi öppnar 45 lägenheter på Norrmalm redan i höst och nästa vår följer 81 lägenheter i Midsommarkransen.

Vi kommer också alltid att försöka få in seniorbostäder med aktivitetscenter när vi bygger de 37 nya vård- och omsorgsboenden som planeras runt om i Stockholms stad fram till 2040.

Alla ska kunna känna trygghet inför ålderdomen – men för att det ska bli så måste man kunna känna sig säker på att kunna få flytta till ett äldreboende den dagen man behöver det. Stockholm har varit för passiva och inte tagit äldres oro och ensamhet på allvar. Nu tar vi ytterligare steg för att ändra på det.

Clara Lindblom (V), äldreborgarråd Stockholms stad

Tidningen Senioren
Publicerad 2017-06-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas