Personligt | Åke Svensson

Utan medlemsavgift, ingen verksamhet

Somliga medlemmar anser att SPF ska uträtta mer med mindre pengar. "PRO gör mer" säger man. PRO har betydligt mer pengar än SPF, inte mindre.

Publicerad 2013-03-19

Ibland dimper det ned  e-postbrev med synpunkter på SPF:s verksamhet. Det senaste handlade om SPF:s agerande  i debatten runt Pensionsfondernas förvaltning där PRO profilerat sig och även fått publicitet i medierna medan SPF endast mumlar gillande i bakgrunden. Skrivaren menar att SPF är passivt och heller åker omkring och gullar om ålderism i stället för att i klartext angripa det närmast kriminella hanteringen av fonderna. Att PRO är mer framgångsrikt att väcka uppmärksamhet är ett återkommande tema bland våra medlemmar.

Författaren till skrivelsen nämner samtidigt att “våra medlemmar börjar ifrågasätta delen av medlemsavgiften som går till förbundet”. Även detta är en synpunkt som ibland dyker upp i debatten inom SPF. Signalen är att SPF ska uträtta mer med mindre pengar. Medan vi betalar 120 kronor till förbundet betalar varje PRO-medlem 170 kronor till sitt förbund. Då de dessutom har fler medlemmar innebär det att PRO-förbundet har en bit över dubbelt så mycket pengar att röra sig med och det ger dem betydligt större utrymme för utredningar och för marknadsföring.

Den interna debatten är nödvändig för att organisationen ska hålla sig frisk och vi ska ställa stora krav på vårt förbund men vi ska även ta en fundering vad vi kan göra själva regionalt och lokalt. SPF är en ideell organisation som bygger på många medlemmars ideella arbete. Vi bör både som organisation och medlemmar lokalt engagera oss mer i debatten kring samhällsfrågor.

Åke Svensson
Götene

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas