Fler statsanställda tar ut pensionen senare
Foto: Colourbox
Ekonomi & Pension | pensioner

Fler statsanställda tar ut pensionen senare

Allt fler av de statligt anställda går i pension efter 65 års ålder. Allt fler gör också temporära uttag vilket kan påverka den personliga ekonomin senare. Det visar SPV:s årliga statistikrapport om pensionsavgångar.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-10-25

Statens tjänstepensionsverk administrerar tjänstepensionen för 1 100 000 kunder, statligt anställda, tidigare anställda och pensionärer.

Deras årliga statistikrapport visar hur statligt anställda tagit ut sin förmånsbestämda tjänstepension de senaste sex åren.

Årets rapport visar att det fortfarande är många som väljer att gå i pension innan de har fyllt 65 år. Förra året gjorde en tredjedel av de statligt anställda det.

Men den största gruppen väljer att göra det efter 65 års ålder. 2022 gjorde 55 procent det. Året innan var den siffran 50 procent.

Höjda Las-åldern påverkar

Den höjda Las-åldern från 67 till 68 år påverkar också statistiken. Där har andelen stigit från två till 16 procent när det gäller andelen som tar ut sin tjänstepension efter 68 års ålder.

Var sjätte ny pensionär förra året hade således fyllt 68 år.

– Männen har i genomsnitt en högre lön än kvinnorna och därmed en högre pension. Den här skillnaden är även störst bland dem som tog ut sin tjänstepension vid 68 år. Vid den här åldern hade männen i genomsnitt 45 procent högre utbetalt månadsbelopp jämfört med kvinnorna, säger Helén Högberg, statistiker på SPV i ett pressmeddelande.

Riskerar lägre pension

När det gäller hur stor andel som tar ut sin pension före 65 års ålder är den siffran i princip oförändrad, 32 procent jämfört med året innan då 33 procent gjorde det.

Däremot är det fler som väljer att göra ett så kallat temporärt uttag, enligt rapporten.

– Det här kan vara värt att notera eftersom ett temporärt uttag innebär att du, i de allra flesta fall, väljer att ta ut en större andel av din tjänstepension före 65 år. Därför kan de här personerna få en lägre pension – och i vissa fall ingen tjänstepension alls – efter fyllda 65 år, säger Helén Högberg.

Du kan läsa hela rapporten här

Jan Hagberg
Publicerad 2023-10-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas