Nytt medel utmanar Waran
Hälsa
Jonas Oldgren

Nytt medel utmanar Waran

Ett nytt ersättningsmedel till Waran är på väg in på marknaden men det höga priset är ett problem.

Publicerad 2010-12-02

Varje år drabbas drygt tre miljoner personer i världen av stroke som orsakas av förmaksflimmer. Antalet fall ökar i takt med medellivslängden. Cirka 140 000 svenskar har förmaksflimmer och de bör behandlas med blodförtunnande läkemedel. Waran förebygger stroke vid förmaksflimmer och har funnits i mer än ett halvt sekel och medicinen minskar risken för blodpropp med två tredjedelar.
Men Waranet underutnyttjas och används bara av drygt 60 procent av dem som skulle behöva det, bland annat på grund av oro för blödningar och den svårinställda doseringen.
Waran ligger i topp på listan över läkemedel med flest anmälda biverkningar. Den farligaste är hjärnblödning. Det är en svårinställd medicin som kräver blodprover minst en gång i månaden. Många patienter får ta blodprov varje vecka.
Waran toppar också statistiken över »allvarliga biverkningar«, med 138 anmälningar av 1 756 totalt. Biverkningarna är relativt vanliga och det tros finnas ett stort mörkertal. Totalt dog 107 personer förra året, där det fanns ett troligt samband mellan medicineringen och dödsfallet. I 25 fall, nästan vart fjärde dödsfall, var Waran orsaken.

Risken för allvarliga blödningar av Waran ökar med stigande ålder och också risken för att Waran och andra läkemedel krockar med varandra vilket leder till förändrad behandlingseffekt.
Det är viktigt att behandlande läkare känner till all annan samtidig medicinering. Behandling med receptfria smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra eller ibuprofen ökar blödningsrisken, liksom simvastatin och naturläkemedel som johannesört.

Om blodet blir för tunt är näsblod ofta ett första tecken. Om blodet blir för tjockt ökar risken för nya proppar, exempelvis i hjärtklaffar, ben eller lungor.
– Sverige är världsbäst på Waranbehandling, vi har specialutbildade sjuksköterskor på våra sjukhus och vi har välutbildade patienter, säger Jonas Oldgren, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och verksam vid Uppsala kliniska forskningscentrum.

 

I många år har forskare försökt ta fram ett ersättningsmedel. Nu verkar de ha lyckats.
– Nu finns Pradaxa, ett blodförtunnande läkemedel som ger effektivt skydd mot stroke utan att man behöver övervaka patienten med blodprover, säger Jonas Oldgren.
Pradaxa är godkänt i USA och godkänt för korttidsbehandling i Sverige. Nu måste EU acceptera det även för långtidsbehandling och det kanske sker nästa år.– I våra tester är Pradaxa 35 procent bättre än Waran och det är ett överraskande bra resultat, säger Jonas Oldgren.

 

Ett hinder för att införa behandlingen är det höga priset på Pradaxa jämfört med Waran. Med nuvarande förpackningsstorlekar skulle en årslång behandling med Pradaxa kosta cirka 30 000 kronor. En årslång behandling med Waran kostar runt 1 000 kronor.
I prisbilden för Waran måste man väga in kostnader för regelbundna kontroller, analys och ordination, vilket totalt med läkemedelskostnaden kan uppgå till runt 6 000 kronor per år.
– Frågan om vilken behandling som är mest prisvärd är viktig. Den kommer att bli föremål för noggranna hälsoekonomiska analyser, säger Jonas Oldgren. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska pröva om läkemedlet ska subventioneras eller inte.

Text: Bernt Andersson

Pradaxa

Den amerikanska läkemedelsmyndighetens godkännande av Pradaxa bygger på den hittills största studie som gjorts om förmaksflimmer och stroke med över 18 000 patienter, bland dem patienter vid 13 svenska sjukhus.
Patienterna i studien behandlades antingen med Pradaxa eller standardmedicinen Waran. Behandling med Waran är effektiv, men ökar också starkt risken för blödningar som kan vara livshotande.
Jämfört med Waran visar studien att Pradaxa:

Minskade risken för stroke på grund av blodpropp med 34 procent.
Minskade risken för hjärnblödning med 69-74 procent.
Minskade risken för andra livshotande blödningar med 19-32 procent.
Minskade risken för att avlida i någon hjärt-kärlhändelse med 15 procent.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas