Besök på Medicinhistoriska muséet i Falun
Landet runt | SPF Dalarna

Besök på Medicinhistoriska muséet i Falun

SPF Dalarna
Publicerad 2019-02-12

Det var stort intresse för studiebesöket till Nisserska huset, där Medicinhistoriska museet har sina lokaler i anslutning till Falu lasarett. Huset från 1896 användes först som ”arbets- och försörjningsinrättning” och från 1940-talet av Landstinget till vård av långtidssjuka, den verksamheten flyttades senare till själva lasarettet.

Huset med sina lokaler ger en bild av gammal sjukhusmiljö med långa korridorer och salar där nu gamla vårdmiljöer med inventarier, apparater, instrument finns samlade.Nu var vi 28 besökande från SPF Seniorerna Falun. Vi emottogs av några kunniga och erfarna sjuksköterskor som förestår och arbetar med museet. Museet jubilerar i år efter 20 års verksamhet.Vi är alla intresserade av och har mer eller mindre själva varit i kontakt med sjukvården. Det är lätt att häpna över dagens sjukvårds stora framsteg och resurser trots att de nog aldrig kan kännas tillräckliga. Nu fick vi här se hur det började och hur det växte fram, vilken utrusning man hade i stort och smått för att hantera lätta och svåra uppgifter.Här några verksamheter bland alla intressanta: Prenatalvård, barnmorskornas arbete, kirurgi och intensivvård, ögon- öron röntgen, läkemedel och apotek.

Särskilt minns jag prenatalvårdens transportabla lilla trälåda med vadd, två värmekrus och förskjutbar glaslucka till de för tidigt födda.

Klicka här för fler bilder.

Text Gustaf Lagerby, foto Karin Malmgren och Gustaf Lagerby.

SPF Dalarna
Publicerad 2019-02-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas