Ett miljöintresse som växer…
Landet runt | SPF Östergötland

Ett miljöintresse som växer…

SPF Östergötland
Publicerad 2022-11-14

Vid den årliga ordförandekonferensen för Ösgötadistriktets SPF Seniorerna utsågs årets förening i Östergötland. I år fick vår förening SPF Seniorerna Filbyter Linköpingutmärkelsen.

Vi har inom föreningen medvetet arbetat för ett brett och varierat programutbud, för att så många som möjligt ska kunna hitta något som passar.  Det var något som Östgötadistriket uppmärksammat och en av motiveringarna var ”att det är en förening som gasar på samt har ett utbud utöver det vanliga”. Vidare att vår förening ”har tagit initiativ och tillsammans med Linköpings kommun och andra seniorföreningar genomfört en  Skräpplockardag under rubriken Håll Sverige rent”.  För vår förening blev dagen en inspirerande samverkan som gav mersmak och vi har redan planerat in en ny gemensam Skräpplockardag till 2023. En stor vinst med dagen var även att olika generationer arbetade tillsammans för vår gemensamma miljö. Ung som äldre tog sin kasse och kom i de flesta fall tillbaka och lämnade en full kasse.

Med Skräpplockardagen upplevde vi inom föreningen ett ökat intresse för temat ”Miljö, klimat och hållbarhet”, ett intresse som vi menar är viktigt att ta vara på  i dessa dagar.

Skräpplockardagen följdes upp med en månadsträff med miljösamordnare Niclas Alsö och Sandra Viktor från Linköpings kommun som pratade utifrån

frågeställningen: Linköping koldioxidneutralt 2025? Hur ser kommunens miljö- och klimatarbete ut för att vi ska nå dit?  Medlemmarna visade stort intresse och frågorna var många.

Det blev verkligen naturligt att planera in en fördjupning inom temat i mindre grupper under miljösamordnarnas  Niclas och Sandras ledning. Vid denna andra träff var frågeställningen: Vilka aktiviteter bör kommunen jobba (mer) med som kan underlätta vår klimatomställning? Vad kan och vill jag/vi själva påverka/göra?

Ämnet väckte återigen många frågor och tankar och det blev en givande, intensiv och rolig eftermiddag med en hel del konkreta förslag.

Förslag väcktes på mötet att bilda en miljögrupp inom Filbyter. Vi är nu uppe i totalt nio intresserade personer, som snart ska träffas för ett första möte. Vi kommer under arbetets gång att ha tillgång till våra miljösamordnare för stöd och inspiration.

Det finns nästan inga gränser för hur vi kan öka miljömedvetenheten inom föreningen.  I det kommande programmet för vt-23 kommer vi att förlägga två lunchtillfällen för våra medlemmar, till restauranger som medvetet arbetar för hållbarhet och minskat klimatavtryck.  

Vi har också till en månadsträff bjudit in kommunens energi- och klimatrådgivare som kommer att föreläsa om: ”Elpriset skjuter i höjden – hur kan jag minska min energiförbrukning?”

Detta är bara början på ett viktigt tema som vi kommer att arbeta vidare med!

Skrivet av de stolta och glada styrelsemedlemmarna

Annika Rannström, ordförande

Eva Aronsson, program- och folkhälsoansvarig

SPF Östergötland
Publicerad 2022-11-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas