SPF Boren Borensberg har haft årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Boren Borensberg har haft årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2019-02-19

2019-02-19

 

SPF Boren Borensberg har haft årsmöte.

Mötet inleddes med att Margareta Enghed spelade Air av Bach, därefter hölls parentationen för bortgångna medlemmar av Ulla Säfström och Ulla-Britt Andersson . Efter en tyst minnesminut, spelade Margareta Våren av Greig på piano.

Årsmötet öppnades på sedvanligt sätt av ordförande Gunilla och till mötesordförande valdes Magmus Byman, mötessekreterare blev Ingemar Rundqvist.

Verksamhetsrapporten visar vilket stort utbud av aktiviteter som varit under verksamhetsåret.

Föreningens ekonomiska resultat är klart godkänt med ett litet men dock överskott.

Valet av styrelsemedlemmar överskuggades av att ingen ny ordförande efter Gunilla har accepterat ordförandeposten. Gunilla hade avböjt omval av hälsoskäl. I stället blev Per Jansson idag vice ordf vald till 1:e vice ordförande och ordinarie sekr Magnus Byman till 2:e vice ordförande.

Gunilla går nu in valberedningen som ett starkt namn.

En aktivitetsgrupp har bildats för att handlägga alla aktiviteter som rör månadsmöten, resor, utbildning osv, gruppen består av 7 personer med olika specialiteter, verkar vara ett bra initiativ att ha allt samlat under en hatt.

Till ny Webb-master valdes Ulf Levin.

Ordförandeklubban överlämnades till 1;vice ordförande Per Jansson

Efter avtackningar och tack för stor insats i föreningen, bland andra är värt att nämna våra värdinnor som alltid ser till att förplägnaden räcker till alla. Våra lotteri ansvariga skall heller inte glömmas. Avgående ordförande Gunilla avtackades av Per Jansson, nyvald 1:e vice ordförande.

Kaffe, semla och en stunds trevlig samvaro avslutade årsmötet.

 

Bild CG Svensson

Text Göran Svensson

 

SPF Östergötland
Publicerad 2019-02-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas