Välbesökt årsmöte i Skurup
Landet runt | SPF Skåne

Välbesökt årsmöte i Skurup

SPF Skåne
Publicerad 2019-01-29

SPF Skurup är en livaktig förening och det märktes när medlemmarna mötte upp för årsmöte i Folkets park den 23 januari. Av nästan 600 medlemmar fanns 177 på plats för att avge sina röster inför nästa år.

Före årsmötesförhandlingarna hölls ordinarie månadsmöte som inleddes med sång och musik av kören Sånglusten. Ordförande Kjell Bengtsson hälsade välkommen och riktade ett speciellt välkommen till mötets äldsta deltagare 97-åriga Asta Åkerberg.

Under en högtidlig parentation hedrades de medlemmar som gått bort under det gångna året.

Kommande och pågående aktiviteter presenterades. Medlemmarna har ett 20-tal olika aktiviteter att välja mellan. Man kan delta i studiecirklar som engelska, hälsa och livskvalitet, aktiekunskap, vardagsjuridik, trädgård och trafik. Ägna sig åt körsång, canasta, priffe och bridge. Man kan bowla, spela boule, träna bordtennis, styrketräna, delta i naturvandringar, golfa, träna zumba och qigong, åka på utflykter och resor. Och naturligtvis dansa och umgås på föreningens träffar.

Alla aktiviteter presenteras på vår hemsida spf.se/skurup.  Gert Olsson, föreningens IT-ansvarige, höll en genomgång av innehållet på föreningens innehållsrika sidor med förhoppningen att allt fler ska hitta till hemsidan för att ta del av löpande information.

Sedan var det dags för årsmötesförhandlingar, de 43:e i föreningens historia. Tillsammans med styrelsens sex medlemmar och fyra suppleanter är cirka 45 personer engagerade som funktionärer och ledare.

Den nya styrelsen består av Kjell Bengtsson (ordförande), Elsie Larsson, Gert Olsson, Kent Olsson, Hans Carlsson, Ann-Marie Karlsson och nyvalde Hans-Inge Persson. Suppleanter är sedan tidigare Eva-Kerstin Lindberg och nyvalda Christina Brandt, Kent Björk och Johanne Bergqvist.

Många funktionärer kvarstår sedan föregående år. Ny reseledare blev Hans Carlsson och nya trafikombud Evert Karlsson och Fritz Göran Feldt. Två nyval blev det i valberedningen: Monika Lindkvist och Kurt Mårtensson.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Sju medlemmar som avböjt omval avtackades. Carin Lidberg, Kerstin Andersson, Berit Hansson, Åke Karlsson, Gull-Britt Olander, Yngve Andersson och Sven Persson.

En motion hade inkommit från Berit Möllebäck. Enligt motionären bör SPF verka för en gratis buss för pensionärer inom kommunen, något som redan finns i många kommuner. Mötet beslutade att ge KPR (Kommunala Pensionärsrådet) i uppdrag att driva frågan vidare.

Nästa möte blir 20 februari då kyrkoherde Mona Nielsen kommer att berätta om kyrkans symboler och inventarier.
Lena Persson

Årsmöte SPF Skurup 23 januari 2019

SPF Skurup är en livaktig förening och det märktes när medlemmarna mötte upp för årsmöte i Folkets park. Av nästan 600 medlemmar fanns 177 på plats för att avge sina röster inför nästa år.

Före årsmötesförhandlingarna hölls ordinarie månadsmöte som inleddes med sång och musik av kören Sånglusten. Ordförande Kjell Bengtsson hälsade välkommen och riktade ett speciellt välkommen till mötets äldsta deltagare 97-åriga Asta Åkerberg.

Under en högtidlig parentation hedrades de medlemmar som gått bort under det gångna året.

Kommande och pågående aktiviteter presenterades. Medlemmarna har ett 20-tal olika aktiviteter att välja mellan. Man kan delta i studiecirklar som engelska, hälsa och livskvalitet, aktiekunskap, vardagsjuridik, trädgård och trafik. Ägna sig åt körsång, canasta, priffe och bridge. Man kan bowla, spela boule, träna bordtennis, styrketräna, delta i naturvandringar, golfa, träna zumba och qigong, åka på utflykter och resor. Och naturligtvis dansa och umgås på föreningens träffar.

Alla aktiviteter presenteras på vår hemsida spf.se/skurup.  Gert Olsson, föreningens IT-ansvarige, höll en genomgång av innehållet på föreningens innehållsrika sidor med förhoppningen att allt fler ska hitta till hemsidan för att ta del av löpande information.

Sedan var det dags för årsmötesförhandlingar, de 43:e i föreningens historia. Tillsammans med styrelsens sex medlemmar och fyra suppleanter är cirka 45 personer engagerade som funktionärer och ledare.

Den nya styrelsen består av Kjell Bengtsson (ordförande), Elsie Larsson, Gert Olsson, Kent Olsson, Hans Carlsson, Ann-Marie Karlsson och nyvalde Hans-Inge Persson. Suppleanter är sedan tidigare Eva-Kerstin Lindberg och nyvalda Christina Brandt, Kent Björk och Johanne Bergqvist.

Många funktionärer kvarstår sedan föregående år. Ny reseledare blev Hans Carlsson och nya trafikombud Evert Karlsson och Fritz Göran Feldt. Två nyval blev det i valberedningen: Monika Lindkvist och Kurt Mårtensson.

Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Sju medlemmar som avböjt omval avtackades. Carin Lidberg, Kerstin Andersson, Berit Hansson, Åke Karlsson, Gull-Britt Olander, Yngve Andersson och Sven Persson.

En motion hade inkommit från Berit Möllebäck. Enligt motionären bör SPF verka för en gratis buss för pensionärer inom kommunen, något som redan finns i många kommuner. Mötet beslutade att ge KPR (Kommunala Pensionärsrådet) i uppdrag att driva frågan vidare.Nästa möte blir 20 februari då kyrkoherde Mona Nielsen kommer att berätta om kyrkans symboler och inventarier.

På bilden syns nya styrelsen från vänster Hans Carlsson, Gert Olsson, Johanne Bergqvist, Ann-Marie Karlsson, Hans-Inge Persson, Elsie Larsson, Kjell Bengtsson, Christina Brandt, Eva-Kerstin Lindberg och Kent Björk. Kent Olsson fattas på bilden.
Text: Lena Persson
Foto Berit Hansson

 

SPF Skåne
Publicerad 2019-01-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas