Nyheter

”Rättvis skatt skulle kosta 8 miljarder”

Nu blåser Jöran Rubensson, förbundsordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund och Robert Gidehag Vd i Skattebetalarnas Förening nytt liv i debatten om lika skatt på lön och pension.

Publicerad 2012-02-26

I ett stort debattinlägg i Aftonbladet lägger de båda fram ett gammalt och ett nytt argument:

– Det finns samtidigt åtminstone två huvudskäl till att dagens läge är otillfredsställande. Det första är att pension är att se som uppskjuten lön och ska därför inte beskattas relativt sett hårdare.

– Den långsiktiga effekten blir då sänkt vilja att avsätta medel till framtida pension, något som ingen torde önska.

Kostar 8 miljarder
Rubensson och Gidehag kommer också med nya beräkningar om kostnaden för statskassan.

– Den årliga kostnaden för att likställa beskattningen med vad som gäller för löntagare kan beräknas till 7-8 miljarder kronor, med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster.

– Uppdelat på exempelvis två budgetperioder tar därför reformen cirka 3,5-4 miljarder kronor per år i reformutrymme. Det motsvarar bara en halv procent av statsbudgetens utgifter och ryms väl inom ramen för den årliga ökningen av statsbudgetens inkomst överskott, hävdar de båda.

– Detta beräknas enligt Ekonomistyrningsverket öka med cirka 10 miljarder kronor år 2013 och med betydligt högre belopp för de därpå följande åren.

Djupt orättvist
Medelinkomsten för pensionärer är cirka 15 000 kronor i månaden och på den inkomsten betalar pensionären 340 kronor mer i skatt än en löntagare med motsvarande inkomst.

Detta är orättvist och ett brott mot principerna i såväl skatteuppgörelsen från 1991 som i den överenskommelse som grundar dagens pensionssystem, anser samtliga pensionärsorganisationer.

I nya numret av Veteranen upprepar på ledarplats SPFs ordförande Karl Erik Olsson kravet om lika skatt.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs här

Läs hela inlägget i Aftonbladet här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas