Nyheter

”Viktigt granska ålderismen i medierna”

Det är angeläget med mer forskning om hur ålderismen tar sig uttryck i medier och reklam. Den slutsatsen drar forskaren Karin Lövgren som framträdde i Äldrecentrums föreläsningsserie i Stockholm tidigare i dag.

Publicerad 2011-12-12

Ålderismen styr vår självbild och våra värderingar av vad det är att vara gammal. Och medierna innehåller många uttryck för hur äldre marginaliseras, medvetet och omedvetet.
”Tanter och gubbar – om bilder av äldre i populära medier” var rubriken för fil dr Karin Lövgren föreläsning inför hundratalet åhörare, de flesta seniorer, i ABF-huset på Sveavägen.
Etnologen Karin Lövgren radade upp exempel på stereotyper och generaliseringar och hänvisade bland annat till sin avhandling ”Se lika ung ut som du känner dig”, om kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40.

Kön och ålder
Inspirerad av ett begrepp från genusforskning – att göra kön – undersöker hon hur ålder görs, alltså hur ålder ges mening och relevans.
– Det är intressant att konstatera att när vi skämtar om ålder skämtar vi bara om äldre.
Ålder och åldrande är sammanflätat med genus, menar Lövgren:
– Det går att skämta om mäns ålder och åldersrynkor, men det är svårare när det gäller kvinnor. Det kan handla om att mycket av kvinnors status fortfarande ligger i utseende, medan männen får status på annat sätt.

På twitter
Karin Lövgren gav exempel på att reklam kan vara ålderistisk utan att vi riktigt märker eller reagerar på det. Byter man ut den äldre personen mot en ung kvinna eller en svart man kommer däremot många att uppfatta samma reklambudskap som direkt sexistiskt eller rasistiskt.
Fler iakttagelser som Karin Lövgren berättade om finns att läsa på @veteranentwit

Intima relationer
Förekläsningen var den tredje på temat ”Samhället & de äldre” som Stiftelsen Äldrecentrum har arrangerat i ABF-huset under hösten. Arrangemanget är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Stockholm, SPF, SPRF och PRO.
Åldrandet och minnet och Vem tar läkemedel har varit tidigare teman. Till vårenhandlar det om tröst, folkhälsa med fokus på psykisk ohälsa och ”Nya intima relationer på äldre dar”.

Jan Arleij
Jan.arleij@cveteranen.se

Karin Lövgren

Arbetar också med ett projekt om ålder och åldrande, med utgångspunkt i datormedierad kommunikation. I ett antal delstudier undersöker hon äldre och datorer. Vilka hinder och möjligheter ser äldre med mediet och hur använder de det – eller om de inte gör det – vad de anser om den ökade datoriseringen i samhället? Särskilt intresse riktas mot äldre och sociala medier.

Karin Lövgren disputerade 2009 vid Linköpings universitet.) Hon är expert på tidskrifter som vänder sig till kvinnor med (högre) ålder som försäljningsargument.

Källa: Umeå universitet

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas