Därför nobbar banken din framtidsfullmakt
Illustration:Anders Westerberg
Nyheter | Funkar inte

Därför nobbar banken din framtidsfullmakt

Kritiken växer mot att banker allt oftare vägrar godta korrekta framtidsfullmakter.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-21

Berit Westergren hör till dem som kan vittna om en stor besvikelse bland seniorer över att systemet inte fungerar som det var sagt.

– Bankerna stretar emot och den hemmaskrivna fullmakten godkänns inte. Detta är en stor fråga som vi trodde vi hade en bra lösning på, men så är det alltså inte, säger Berit Westergren som också är ordförande i SPF Seniorerna Huddinge.

– För något år sedan propagerade vi i SPF för vikten av att tänka på vad som kan hända kring ekonomiska frågor om man drabbas av sjukdom som påverkar tanke, tal eller rörelse. Vi rekommenderade att man skrev en framtidsfullmakt där man gav över det ekonomiska ansvaret till en anhörig eller vän. Det känns sorgligt att vi blivit lurade, säger Berit Westergren.

Alternativ

Tanken med framtidsfullmakten är att den ska fungera som ett alternativ till det offentliga systemet med god man och förvaltare.

Med privat alternativ menas att man inte behöver vända sig till en domstol eller annan myndighet för att få välja vem som ska företräda en.

Fyra år

Fyra år har nu gått sedan lagen om framtidsfullmakt kom. Men trots att seniorer gör formellt helt rätt och använder korrekta mallar kommer allt fler rapporter och vittnesmål om att bankerna sätter käppar i hjulet.

Enligt Svenska Bankföreningen, bankernas branschorganisation, är det lagen om framtidsfullmakt som brister. Den blev delvis en ofärdig produkt, menar Richard Edlepil, bankjurist på Svenska Bankföreningen.

– Det är för att skydda kunden som banken är vaksam. När någon annan kommer till banken och påstår sig ha rätt att agera åt kunden så är det bankens skyldighet att vara väldigt försiktig.

Men varför avvisar bankerna juridiskt korrekta och vidimerade framtidsfullmakter?

– Så får banken inte göra. Kommer en kund med en korrekt framtidsfullmakt så gäller den. En bank får inte avvisa den, säger Richard Edlepil som uppmanar den som drabbas att försöka ta en extra diskussion med banken, till exempel genom att ta kontakt med bankens klagomålsansvarige.

Lyckas det inte kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Man kan också få stöd hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Fel på lagen

Men det som krävs för att lösa situationen hållbart är att lagen skrivs om, menar Richard Edlepil.

– Det stora felet och det som Bankföreningen påpekade flera gånger redan 2014 under lagstiftningsprocessen var att det inte fanns med ett register för framtidsfullmakter.

Om man hade gjort en lösning så att man hade registrerat fullmakten så hade bankerna kunnat ha en digital kontroll över att fullmakten gäller, vad den omfattar och vilka som har rätt att företräda fullmaktsgivaren.

Kan återkallas

Det enda beviset man nu har för rätten att företräda någon annan är den fysiska fullmakten, själva dokumentet. Det måste fullmaktshavaren därför ha med sig in på bankkontoret vid varje enskilt tillfälle då ärenden ska uträttas.

– Dessutom kan en fullmakt återkallas. Därför måste banken se den vid varje tillfälle eller ha den i förvar för att vara säker på att fullmaktshavaren har rätt att agera åt huvudmannen, det vill säga bankens kund. Det handlar återigen om att skydda kunden, säger Richard Edlepil.

Det är en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan om du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får då rätt att företräda dig. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.

Dölj faktaruta

En förändring kan vara på gång. Regeringen tillsatte en utredning sommaren 2019 som ska se över systemet med god man och förvaltare.

Även framtidsfullmakter finns med i uppdraget, bland annat hur de ska kunna upprättas och hanteras elektroniskt.

”En god sak”

Utredningen är i sin slutfas. Mottagare under våren blir justitieminister Morgan Johansson (S).

Bankföreningen hoppas på förslag till nödvändiga förändringar.

– Många seniorer känner sig inte trygga med att det kommer att funka om man blir för dålig för att kunna uträtta sina bankärenden själv. Det är synd för framtidsfullmakten är i sig en mycket bra sak, säger Richard Edlepil.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas