Dags för Karlstad att bli äldrevänligt
Foto: Getty Images
Nyheter | Förbättring

Dags för Karlstad att bli äldrevänligt

Äldres möjligheter att leva ett hälsosamt liv och att vara delaktiga måste öka. Det anser SPF Tingvalla i Karlstad.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-28

För att få fart på sina lokala politiker bjuder SPF Seniorerna in till ett stort möte den 13 maj om hur Karlstad ska kunna bli en så kallad äldrevänlig kommun enligt Världshälsoorganisationen WHOs koncept.

Redan finns en handfull sådana kommuner i Sverige och nu hoppas Sten Blomberg som är styrelseledamot i SPF Tingvalla att Karlstad kommun ska haka på.

Finns över hela världen

En kommun kan söka och bli godkänd medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner – ett nätverk med över 600 medlemmar över hela världen. Syftet är att utveckla städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för seniorer.

Dölj faktaruta

– Redan för ett år sedan tog vi ett initiativ gentemot kommunen om att man borde satsa på det här. Vi ville också se att man inrättade en äldrenämnd. Men ingenting har i praktiken hänt, vilket jag hade förväntat mig, säger Sten Blomberg.

– Så nu får vi helt enkelt ta saken i egna händer och köra på för att sätta lite press på partierna. Satsningen på det här mötet är ett steg på vägen mot en rejäl förändring, hoppas vi.

Uppsala inspirerar

Idén till att Karlstad skulle kunna bli en äldrevänlig kommun fick Sten Blomberg, samhällsvetare i botten, från Uppsala.

– Tanken att försöka få ett helhetsgrepp till gagn för fler seniorer i samhället tilltalar mig mycket. En äldrevänlig kommun ska ta ett sådant initiativ. Funkar det ska det omfatta alltifrån kulturfrågor till planering av seniorbostäder och hur sjukvården för äldre ska fungera.

Sten Blomberg.

Uppsala har gjort en hel del på området, vilket SPF Seniorerna i Karlstad nu vill förmedla så tydligt som möjligt till sina egna politiker.

Fredagen den 13 maj hoppas man ska bli lyckodagen för ett genombrott för idén. Förhoppningsvis kommer många seniorer och inflytelserika politiker till Sessionssalen i Bibliotekshuset i Karlstad för att lyssna. Plats finns för 190 personer.

Fullt hus

Eva Christiernin, kommunalråd (s) och ordförande i äldrenämnden i Uppsala och Kenny Jansson, som är samordnare för Uppsalas arbete med att bli en äldrevänlig kommun kommer att berätta hur man har gått till väga.

Mötets inledare sticker ut en smula. Värmlänningen Anders Knape (M) – ordförande i SKR (Sveriges kommuner och regioner) – kommer att öppna diskussionen.

– Jag känner Anders sedan länge och det här erbjudandet kunde han inte tacka nej till, skrattar Sten Blomberg. Det blir en bra signal tycker jag om att det här är viktigt.

Anders Knape.

– Det är naturligt att Anders Knape inleder eftersom han också är ordförande i Karlstads kommunfullmäktige.

Förutom allmänheten är alla pensionärsorganisationerna i Karlstad inbjudna liksom kommunens hela pensionärsråd.

SPF Seniorerna i Karlstad står som arrangör. Inträdet är givetvis gratis, poängterar Sten Blomberg som hoppas på fullsatt.

Det gör en äldrevänlig kommun

WHO:s internationella guide fokuserar på åtta områden för att främja utveckling av äldrevänliga städer.

1. Tillgänglighet till byggnader och miljöer
2. Boendet – vanligt boende, särskilt boende och trygghetsboende
3. Transporter – kollektivtransporter och färdtjänst
4. Gemenskap och aktiviteter
5. Medborgerligt deltagande och inflytande
6. Åldersdiskriminering
7. Information och kommunikation
8. Omsorg, vård och serviceänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för våra äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-04-28

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas