Sverige kan få fler äldrevänliga städer
Nyheter | Påverkade
Foto: Boris Breytman / Colourbox

Sverige kan få fler äldrevänliga städer

Uppsala ansöker om att bli medlem i WHOs nätverk för äldrevänliga städer. Därmed dubblar Sverige antalet äldrevänliga städer.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-05-17

”Age friendly cities” eller Äldrevänliga städer är ett nätverk inom Världshälsoorganisationen WHO. Man fokuserar på åtta områden: Tillgänglighet till byggnader och miljöer, transporter, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, social inkludering (åldersdiskriminering), medborgerligt deltagande och inflytande, information och kommunikation samt vård, omsorg och service.

Än så länge är det bara Göteborg som räknas som äldrevänlig stad i Sverige, men nu ansöker även Uppsala om medlemskap. Och initiativet kommer från seniorerna själva.

Ett behov

”En rad internationella undersökningar visar tyvärr, att Sverige hamnar på en mycket låg plats när det gäller att ta vara på de äldres kompetens och erfarenhet. Det handlar ibland om diskriminering – så kallad åldersdiskriminering”, skriver representanter för UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd där bland andra SPF Seniorerna ingår, i en debattartikel i UNT, Upsala Nya Tidning.

UPS föreslår bland annat att man ska öka tillgängligheten med hissar i bostadshus, utöka antalet demensplatser, införa gratis kollektivtrafik för seniorer vissa tider på dygnet, öppna äldrevårdcentraler, ge Kommunala Pensionärsrådet mer inflytande och verka för att grönytor och parker bevaras.

I och med det här tror vi att Uppsala blir en bättre kommun att leva i som seniorJan Ask

”Vi vill därför att Uppsala arbetar för att bli en äldrevänlig stad, liksom Göteborg som enda stad i Sverige redan har gjort. Internationellt finns flera goda exempel – London och nästan 300 andra. Deltagarna är städer och samhällen med olika antal äldre, i olika världsdelar med olika ekonomiska och kulturella förutsättningar”, skriver man.

Och Uppsala kommun har lyssnat. Ansökan går iväg under maj.

Näst först

– Det här är en möjlighet till erfarenhetsutbyte där vi kan lära oss av andra städer över världen och dela med oss av vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) i ett pressmeddelande.

– Att vi är en av de första kommunerna i Sverige som ansöker om medlemskap, är såklart en fjäder i hatten för Uppsala och Uppsala pensionärsföreningar som drivit detta, säger Jan Ask, ordförande i UPS.

En treårig handlingsplan ska tas fram och WHO kommer att följa upp och utvärdera arbetet.

– I och med det här tror vi att Uppsala blir en bättre kommun att leva i som senior, säger Jan Ask.

Norge har två äldrevänliga städer i nätverket – Oslo och Trondheim, medan Finland liksom Sverige än så länge bara har en – Tammerfors. Danmark har ännu ingen stad med.
Totalt är 287 städer från 33 länder med i nätverket.

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-05-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas