Sverige inte bäst i världen
Sverige är inte bäst för äldre Foto Colourbox
Nyheter

Sverige inte bäst i världen

Sverige har utsetts till världens bästa land att åldras i. Men då jämförs vi med länder som Afghanistan och Tanzania. Ren medieanka, säger kritikerna.

Publicerad 2013-10-21

Som veteranen.se tidigare har rapporterat kom biståndsorganisationen Help Age International nyligen med en ranking över vilka länder som är bäst att leva i om man är äldre.

Den unika rapporten publicerades på FNs internationella äldredag den 1 oktober.

Fyra områden – inkomst, hälsa, arbete och utbildning och samhällets äldremiljö – har uppmätts med hjälp av totalt 13 parametrar.

När det gäller hälsa är parametrarna tre stycken:

  • Hur många år förväntas man ha kvar att leva efter fyllda 60 år
  • Hur många år med god hälsa förväntas man ha kvar efter fyllda 60 år
  • Självskattad psykisk hälsa

Frågor om hur exempelvis sjukvården för äldre eller äldreomsorgen fungerar ställs alltså inte.

När det gäller ”arbete och utbildning” ställs två frågor, av vilka den ena mäter hur stor andel äldre mellan 55 och 64 år som är anställd.

Många slog sig för bröstet när undersökningen blev offentlig i början av oktober. Alliansregeringen skrev på DN debatt  inför SVTs partiledardebatt den 6 oktober att ”Nu senast utsågs vi av Help Age International till världens bästa land att åldras i.”

Men en granskning av undersökningen visar att Sverige inte toppar något av de fyra områdena. När det gäller ”Inkomst” (villkor i pensionssystemet, andel fattiga äldre och fördelning av välfärd till de äldre) kommer Sverige på 8:e plats. I de övriga grupperna når Sverige en sjunde- (hälsa) och två femteplatser (arbete och utbildning respektive äldrevänlig miljö i form av sociala nätverk, fysisk säkerhet, rättigheter och landets transportsystem).

Sammanlagt har 91 länder har granskats. Många finns i Afrika och Asien och hör till världens fattigaste. En jämförelse mellan Sverige och ett land som befinner sig där Sverige var för hundra år sedan kan bli problematisk, menar SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

– Resultaten visar bara att vi har ett helt annat läge, sa Karl Erik Olsson när han kommenterade undersökningen i Sveriges Radios Studio Ett. Det vore hemskt om vi i Sverige med all den standard vi har inte också skulle kunna ha det bra när man blir gammal och pensionär.

SPFs omvärldsanalytiker Gunnar Degerman är också kritisk.

– Vill jag veta hur det verkligen står till i äldreomsorgen och i vården av gamla, tycker jag själv att det är betydligt mera givande att grotta ned mig i Socialstyrelsens Öppna jämförelser eller Äldreguiden.

Med äldre avses i rapporten människor mellan 50 och 79 år. Trots denna brist och andra svagheter i undersökningen finns viktiga slutsatser att dra, menar Ola Andersson vid PRO Global.

– Rapporten visar att länder med lång tradition av välfärdssatsning klarar sig bättre än andra. Vi ser att det inte finns en given och rak koppling mellan länder som har en stark ekonomisk utveckling och att det är eller blir bra för dessa länders äldre medborgare.

Länder med starka intresseorganisationer som för äldres talan har däremot betydelse, konstaterar Help Age i rapporten.

Jan Arleij

 

 

Inkomst och trygghet

1)      Luxemburg

2)      Frankrike

3)      Norge

4)      Nederländerna

5)      Österrike

6)      Italien

7)      Mauritius

8)      Sverige

9)      Tyskland

10)   Storbritannien

Hälsostatus

1)      Schweiz

2)      Kanada

3)      Nya Zeeland

4)      Australien

5)      Japan

6)      Tyskland

7)      Sverige

8)      Sydkorea

9)      Island

10)   Chile

 

Arbete och utbildning

1)      Norge

2)      USA

3)      Armenien

4)      Australien

5)      Sverige

6)      Tyskland

7)      Nya Zeeland

8)      Estland

9)      Kanada

10)   Japan

Social miljö

1)      Nederländerna

2)      Österrike

3)      Irland

4)      Schweiz

5)      Sverige

6)      Tyskland

7)      Island

8)      Thailand

9)      Kanada

10)   Danmark

 

 

 

FAKTA

Help Age International är en biståndsorganisation som jobbar för äldres villkor runt om i världen. Man samarbetar med flera FN-organ.

Uppgifterna i undersökningen kommer från bland annat flera olika FN-organ, men också från Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO.

Global Age Watch kallas denna världens första världsranking av länder och deras villkor för äldre. Här är de tio länder som toppar sammanlagt.

1. Sverige

2. Norge

3. Tyskland

4. Holland

5. Kanada

6. Schweiz

7. Nya Zeeland

8. USA

9. Island

10. Japan

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas