”Sverige världens bästa land för äldre”
Sverige är bästa landet för seniorer, enligt en undersökning Foto Colourbox
Nyheter | Leder

”Sverige världens bästa land för äldre”

Sverige är etta i världen om man jämför äldres levnadsvillkor. Det visar en unik ranking som publicerades på FNs internationella äldredag 1 oktober. SPF kan ta åt sig en del av äran, menar utredarna.

Publicerad 2013-10-01

Det är biståndsorganisationen Help Age International som för första gången har granskat och jämfört äldres livskvalitet och levnadsvillkor i ett 90-tal länder med jämförbar statistik.

13 parametrar inom kategorierna ekonomi, hälsa, arbete och utbildning samt så kallad äldrevänlig miljö har analyserats.

Sverige toppar inte någon kategori men placerar sig så pass högt i dem alla att man vinner i sammanräkningen.

Att situationen för de äldre totalt sett är bäst i Sverige förklaras med att det finns en lång historik av att satsa på välfärdsuppbyggnad, skriver Svenska Dagbladet.

Ett exempel som lyfts fram är att Sverige var först i världen med att införa ett pensionssystem, vilket skedde för 100 år sedan.

En annan viktig faktor är existensen av pensionärsorganisationer som SPF och PRO, menar Help Age International.

Genom att så många som hälften av alla 1,7 miljoner som är 65 år och äldre är organiserade ökar också möjligheterna att hävda sig.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

SPF kommenterar

SPF i P1. Klockan 16.00 idag i P1 kommer Sveriges Radios Studio Ett att handla om undersökningen. SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson finns med i studion för att diskutera undersökningens resultat. Även Ola Johansson, PRO Global, ska vara med i samtalet.

Help Age International är en biståndsorganisation som jobbar för äldres villkor runt om i världen. Man samarbetar med flera FN-organ.

Uppgifterna i undersökningen kommer från bland annat flera olika FN-organ, men också från Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO.

Global Age Watch kallas världsrankingen av länder och deras villkor för äldre.

1. Sverige

2. Norge

3. Tyskland

4. Holland

5. Kanada

6. Schweiz

7. Nya Zeeland

8. USA

9. Island

10. Japan

11. Österrike

12. Irland

13. Storbritannien

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas