Äldre i världen på väg att fördubblas
Äldreboom i världen, antalet äldre fördubblas Foto Colourbox
Nyheter | Riksdagen

Äldre i världen på väg att fördubblas

Det är i utvecklingsländer som den största ökningen av andelen äldre sker. Det kommer att påverka Europa och Sverige. Frågan är bara hur.

Publicerad 2012-02-29

Svar ges i dag när ett seminarium i ämnet äger rum i riksdagen i Stockholm. Veteranen.se kommer att vara på plats för att rapportera.
– 2012 är det EU:s år för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Vi vill därför inleda året med en bred diskussion om hur den kommande ”äldreboomen” kommer att påverka Sverige och världen, säger Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet som arrangerar dagen tillsammans med arbetsgruppen Pensionärer utan gränser.

Helt nya krav
Bakgrunden till dagens diskussion är det faktum att andelen 60+ i världen inom några årtionden kommer att ha fördubblats.
– Förändringarna kommer att i alla länder ställa stora och nya krav på välfärds- och arbetsmarknadspolitik, säger Bodil Ceballos.

Panel med politiker
Rubriken för dagen är ”Sverige och Europa i en åldrande värld – om äldres situation i ett globalt perspektiv”. En rad namnkunniga aktörer och experter finns med:
–    Barbro Westerholm (FP) Riksdagens äldrenätverk
–    Sylvia Beales, Help Age International
–    Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
–    Pierre Schellekens, EU-Kommissionen
–    Björn Andersson, Utrikesdepartementet
–    Malin Ekman Aldén, Socialdepartementet

EU:s äldreår
Perspektiv som kommer att målas upp granskas handlar om äldres situation i världen och om olika länders och internationella samfundets äldrepolitik och insatser.
Vad till exempel innebär FN:s äldreplan, Madridhandlingsplanen (MIPAA) och hur ser äldres mänskliga rättigheter ut i ett Europaperspektiv? På vilket sätt bidrar EU:s år för ett aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer till global utveckling med fokus på äldre.
Dessutom: hur har Sverige efterlevt FNs rekommendationer?

FN-konvention för äldre
Frågan är vad ökningen av andelen äldre i världen kan innebära för politiken för global utveckling.
– Hur bör biståndet anpassas? frågar Bodil Ceballos.
– Sverige spelade en aktiv roll i arbetet för FN konventionerna för barnens respektive de funktionshindrades rättigheter. Bör vi nu verka för en FN -konvention om äldres rättigheter?

Dra slutsatser
En paneldiskussion med riksdagsledamöter, bland dem Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) och Olle Thorell (S), kommer att avsluta dagen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Följ på Twitter

Veteranen kommer att rapportera på twitter från diskussionerna i riksdagen. Vi märker våra inlägg med #aldreboom

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas